Professionel dømmekraft under pres - en analyse af den gode beslutning

Som leder bruger du din dømmekraft til træffe beslutninger, og med din ledelse er du samtidig med til at skabe rammerne for, at medarbejdere kan udøve deres professionelle dømmekraft.

DIT UDBYTTE

 • Træning i at benytte filosofiske teorier om erkendelse, etik og argumentation til at træffe og formidle gode beslutninger, og til at skabe rammer for at udvikle og vedligeholde den professionelle dømmekraft
 • Evne til at skabe forandring gennem udøvelse af professionel dømmekraft
 • Evnen til at udvikle dine medarbejderes professionelle dømmekraft 
 • Viden om, hvordan det er muligt at sætte dømmekraften i centrum og derigennem give professionelt ansvar og frihed tilbage til medarbejderen
 • Blive bedre til at vurdere og begrunde, hvor det er vigtigst at tage hensyn til den professionelle dømmekraft.

I dette fag fokuserer vi på, hvad en god beslutning er, og hvordan et styringsparadigme bedst forvaltes i praksis med professionel dømmekraft. Vi ser på hvad god dømmekraft er, og hvordan man kan sætte den professionelle dømmekraft i centrum, og dermed skabe en organisationskultur med både frihed og ansvar. Faget kombinerer analyser af de dominerende styringsregimer med en filosofisk afklaring af selve beslutningsøjeblikket. Formålet er:  

 • At levere et metodisk redskab til at analysere beslutningsøjeblikket samt at forstå de forskellige krav en given beslutningsstruktur stiller til begrundelserne af ens handlinger.
 • At opøve en ledelsestænkning, der tilfredsstiller krav om kvalitetskontrol og effektivitet, og som samtidig frisætter kompetente medarbejdere til at bruge deres professionelle dømmekraft.
 • At opnå kendskab til de dominerende styringsregimers styrker og svagheder i forhold til at vejlede beslutninger.

TEMAER

 • Hvordan forstås de øjeblikke, hvor beslutninger tages eller forsvares?
 • Hvad er fordelene ved de nuværende styringsregimer – især procedure og målingsbaseret styring?
 • Hvilke ’blinde pletter’ overfor individuel kompetence følger af procedure- og målingsbaseret styring?
 • Hvordan kultiverer man den professionelle dømmekraft hos kompetente medarbejdere?
 • Samspillet mellem dømmekraft, medarbejdertillid, professionel identitet og trivsel
 • Lederens ansvar i forhold til at skabe forandring i organisationen

LÆRINGSFORM

I undervisningen på dette fag vil der være forelæsninger, plenumdiskussioner samt refleksioner og opgaver individuelt og i grupper. Gennem diskussion og opgaver vil vi inddrage deltagernes viden og erfaringer om de konkrete begrænsninger og udfordringer, I møder i jeres respektive organisationer.

 
FAGTYPE Valgfag
TEMAGRUPPE Ledelse
FAGKOORDINATOR Morten Sørensen Thaning, Lektor, Department of Management, Politics and Philosophy Copenhagen Business School
TIDSPUNKT

2/9 kl. 9-13
9/9 kl. 9-13
16/9 kl. 9-13
1/10 kl. 9-17

STED Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN

Skriftlig synopsis på 3-5 sider med disposition for dit eksamensemne. Mundtlig eksamen med underviser og intern censor (30 min. inkl. votering).

Aflevering d. 14. oktober 2021
Mundtlig eksamen: d. 4., 5. og 8. november

ECTS-POINT 3 ECTS/20 konfrontationstimer
PRIS 10.000 kr. + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 26/03/2021