Professionel dømmekraft under pres - en analyse af den gode beslutning

Ved hjælp af erkendelsesteori, etik og argumentationsteori indføres deltagerne i en ledelsestænkning, der sætter dømmekraften i centrum. Modulet kombinerer analyser af de dominerende styringsregimer med en afklaring af, hvad dømmekraft er, og hvorfor den er vigtig.

FORMÅL OG INDHOLD

Samtiden er rig på eksempler, hvor offentlige fagprofessionelle udtrykker mistillid til de gældende styringsparadigmer. Ved hjælp af erkendelsesteori, etik og argumentationsteori fokuserer modulet på, hvad en god beslutning er, og hvordan et styringsparadigme bedst forvaltes i praksis med professionel dømmekraft. Modulet kombinerer analyser af de dominerende styringsregimer med en filosofisk afklaring af selve beslutningsøjeblikket. Formålet er:  

 1. At levere et metodisk redskab til at analysere beslutningsøjeblikket samt at forstå de forskellige krav en given beslutningsstruktur stiller til begrundelserne af ens handlinger.
 2. At opøve en ledelsestænkning, der tilfredsstiller krav om kvalitetskontrol og effektivitet, og som samtidig frisætter kompetente medarbejdere til at bruge deres professionelle dømmekraft.
 3. At opnå kendskab til de dominerende styringsregimers styrker og svagheder i forhold til at vejlede beslutninger.
   

CENTRALE TEMAER

 • Hvordan skal man forstå de øjeblikke, hvor beslutninger tages eller forsvares, og hvilken indsigt giver dette i hvordan vi bør tage beslutninger?
 • Hvad er begrundelserne for og fordelene ved de nuværende styringsregimer –  i særdeleshed procedure og målingsbaseret styring i modsætning til dømmekraftsbaseret beslutningstagning?
 • Hvilke blindheder overfor individuel kompetence følger af procedure- og målingsbaseret styring?
 • Hvordan kultiverer man som leder den professionelle dømmekraft, og hvornår er det passende at stole på fagprofessionelle medarbejderes dømmekraft?
 • Hvad er samspillet mellem dømmekraft, medarbejdertillid, professionel identitet og trivsel?
 • Hvad er lederens ansvar og virkerum i forhold til at skabe forandring af de styringsformer og begrundelses-strukturer, der eksisterer i en organisation?
   

DIT UDBYTTE

 • Kurset er tilrettelagt mod at give den studerende evnen til at skabe forandring i en moderne organisation, men også evnen til at forsvare deres nuværende praksis imod krav om forandring fra andre styringsparadigmer.
 • Du vil blive trænet i at benytte erkendelsesteori, etik og argumentationsteori til at identificere, hvad der tæller som gode og gyldige grunde i et givent beslutningsøjeblik.
 • Du vil blive trænet i at diagnosticere, hvilke felter inden for en offentlig organisation, der trives og mistrives under traditionelle styringsregimer
 • Du vil lære hvordan det er muligt at sætte dømmekraften i centrum og derigennem give professionelt ansvar og frihed tilbage til medarbejderen.
 • Du vil lære at vurdere og begrunde, hvor det er vigtigst at tage hensyn til den professionelle dømmekraft.
 • Du vil blive trænet i, hvordan man som leder kultiverer den professionelle dømmekraft uden at miste blikket for dens begrænsninger
 • Du vil lære at begrunde væsentligheden af dømmekraften I et system af ledere og politikere med andre dagsordener.
   
MODULTYPE Valgfrit modul
TEMAGRUPPE Ledelse
FAGKOORDINATOR Morten Sørensen Thaning, Lektor, Department of Management, Politics and Philosophy Copenhagen Business School
TIDSPUNKT

29/10, 5/11, 26/11, 10/12, 17/12
Alle dage kl. 9.00-13.00

STED Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN Synopsis 3-5 sider. Mundtlig eksamen (30 min. inkl. censur).
Aflevering d. 3. januar 2020
Mundtlig eksamen: 16/1, 17/1, 20/1 2020
ECTS-POINT 3 ECTS/20 konfrontationstimer
PRIS 10.000 kr. + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 28/03/2019