Professionel dømmekraft under pres

Ved hjælp af erkendelsesteori, etik og argumentationsteori indføres deltagerne i en ledelsestænkning, der sætter dømmekraften i centrum. Kurset kombinerer analyser af de dominerende styringsregimer med en afklaring af, hvad dømmekraft er, og hvorfor den er vigtig.

FORMÅL OG INDHOLD

De senere år har budt på talrige konflikter, hvor offentlige fagprofessionelle har udtrykt mistillid til de styringsregimer, de er underlagt. Målesystemer, der skulle sikre effektivitet og kvalitet, beskyldes for at forhindre fagfolk i at udføre deres arbejde.
Ved hjælp af erkendelsesteori, etik og argumentationsteori indføres deltagerne i en ledelsestænkning, der sætter dømmekraften i centrum. Kurset kombinerer analyser af de dominerende styringsregimer med en afklaring af, hvad dømmekraft er, og hvorfor den er vigtig. Formålet er:

 • At forstå de blinde punkter i de dominerende styringsregimer.
 • At opøve en ledelsestænkning, der tilfredsstiller krav om kvalitetskontrol og effektivitet, og som samtidig frisætter kompetente medarbejdere til at bruge deres oplærte professionelle dømmekraft.


CENTRALE TEMAER

 • Hvad er dømmekraftens funktion, og hvorfor er den væsentlig i organisationer med fagprofessionelle?
 • Hvad er begrundelserne for og fordelene ved de nuværende styringsregimer?
 • Hvilke blindheder overfor individuel kompetence følger af procedure- og målingsbaseret styring?
 • Hvordan kultiverer man som leder den professionelle dømmekraft?
 • Hvad er samspillet mellem dømmekraft, medarbejdertillid, professionel identitet og trivsel?
 • Hvad er lederens ansvar og virkerum i forhold til at anerkende medarbejdernes professionelle dømmekraft?


DIT UDBYTTE

 • Kurset er tilrettelagt mod at give den studerende evnen til at skabe forandring i en moderne organisation, der er opdraget i et målingsbaseret styringsparadigme.
 • Du vil blive trænet i at benytte erkendelsesteori, etik og argumentationsteori til at sætte dømmekraften i centrum og derigennem give professionelt ansvar og frihed tilbage til medarbejderen.
 • Du vil blive trænet i at diagnosticere, hvilke felter inden for en offentlig organisation, der trives og mistrives under traditionelle styringsregimer.
 • Du vil lære at vurdere og begrunde, hvor det er vigtigst at tage hensyn til den professionelle dømmekraft.
 • Du vil blive trænet i, hvordan man som leder kultiverer den professionelle dømmekraft uden at miste blikket for dens begrænsninger.
 • Du vil lære at begrunde væsentligheden af dømmekraften I et system af ledere og politikere med andre dagsordener.

 

MODULTYPE Valgfrit modul
FAGKOORDINATOR Morten Sørensen Thaning, Lektor, Department of Management, Politics and Philosophy Copenhagen Business School
TIDSPUNKT 27/11, kl. 9.00-13.00
6/12, kl. 9.00-13.00
7/12, kl. 9.00-13.00
14/12, kl. 9.00-17.00
STED Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN Synopsis 3-5 sider. Mundtlig eksamen (30 min. inkl. censur).
Aflevering d. 3. januar 2019
Mundtlig eksamen: 17/1, 18/1, 21/1 2019
ECTS-POINT 3 ECTS/20 konfrontationstimer
PRIS 10.000 kr. + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 03/04/2018