Polyfoni og politisk kommunikation

Modulet handler om at få blik for og indsigt i de mange diskurser og kommunikationslogikker som i dag præger vores organisationer og deres omgivelser.

FORMÅL OG INDHOLD

Modulet handler om at få blik for og indsigt i de mange diskurser og kommunikationslogikker som i dag præger vores organisationer og deres omgivelser. Modulet giver de studerende indsigt i og færdigheder til lave analyser og diagnoser af det moderne samfund som differentieret i et antal selvstændige diskurser og kommunikationssystemer. Modulet giver indsigt i hvordan ledelse i dag skabes i spil, der involverer mange diskurser og logikker, der hver især kun har blik for egne værdier.
Organisationer er i stigende grad polyfone. De kommunikerer i en flerhed af kommunikationslogikker, der skaber mening og ser verden på hver deres måde. Organisationen bliver til et multivers snarere end et univers. Som leder kan man ikke længere tage for givet, at det man siger, betyder det samme i hele organisation. Samtidigt synes moderne organisationer afhængige af, at disse mange kommunikationslogikker på en eller anden måde spiller sammen. Som leder skal man kunne jonglere med mange kommunikationslogikker og hjælpe med at bygge bro imellem dem. Men det kræver, at man i udgangspunktet er i stand til at få øje på de forskellige logikker og forstå hvordan de virker, hvordan de repræsenterer forskellige kommunikative potentialer, men også hvordan de lukker sig om sig selv og har forskellige ’blinde pletter’.

CENTRALE TEMAER

 • Hvad er kommunikation?
 • Hvad er et system?
 • Hvordan kommunikerer forskellige systemer fx ret, økonomi og kærlighed i forskellige koder og former?
 • Hvordan har dette udviklet sig over tid?
 • Hvad betyder det eksempelvis for ledelse af medarbejdere?
 • Hvad betyder forestillingerne om kerneopgave og samskabelse for håndtering af flere logikker på samme tid?

DIT UDBYTTE

Du lærer:

 • at iagttage af anden orden
 • at identificere forskellige kommunikative logikker
 • at analysere organisation og ledelse som kommunikation
 • at identificere det politiske i det kommunikative
 • at forstå hvordan kommunikation og systemer fungerer
 • at anvende system og diskursteori
MODULTYPE Valgfrit modul
TEMAGRUPPE Ledelse
FAGKOORDINATOR Niels Åkerstrøm Andersen, Professor, Department of Management, Politics and Philosophy Copenhagen Business School
TIDSPUNKT 30/10, 6/11, 27/11, 11/12
Alle dage kl. 9.00-17.00
STED Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN Synopsis 3-5 sider. Mundtlig eksamen (30 min. inkl. censur).
Aflevering d. 3. januar 2020
Mundtlig eksamen: 21., 22. og 23. januar 2020
ECTS-POINT 6 ECTS/32 konfrontationstimer
PRIS 20.000 kr. + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 28/03/2019