Polyfoni og politisk kommunikation

Moderne organisationskommunikation er baseret på mange forskellige kommunikationslogikker og diskurser. Bliv i stand til at identificere forskellige logikker og skabe et samspil mellem dem.

DIT UDBYTTE

  • Evne til at identificere forskellige kommunikative logikker
  • Indsigt i analyser af organisationer og ledelse som kommunikation
  • Kompetence til at identificere det politiske i det kommunikative
  • Forståelse for hvordan kommunikation og systemer fungerer
  • Færdighed i at anvende system- og diskursteori

Moderne organisationer er komplicerede. Med et væld af afdelinger, specialister, konsulenter og ansatte, som alle har forskellige baggrunde, kompetencer og mål, kan det være en udfordring at sikre sig, at det man kommunikerer, betyder det samme i hele organisationen. Hvor man plejede at kommunikere i ét univers, kommunikerer man nu i et multivers, præget af forskellige kommunikationslogikker, som alle skaber deres egne meninger og ser verden på hver deres måde. Det betyder at organisationer er blevet polyfone.

Som leder skal man kunne jonglere disse talrige kommunikationslogikker, skabe forståelse og bygge broer mellem dem og, ultimativt, skabe et samspil og et fælles grundlag for dem alle. Dette kræver, at man er i stand til at få øje på de forskellige logikker og forstå hvordan de virker. Man skal kunne se, hvilke kommunikative potentialer de har, men også bemærke deres forskellige ”blinde pletter” og mangler.

Polyfoni og politisk kommunikation sætter dig i stand til at skabe dette samspil ved at give en indsigt i de mange diskurser og kommunikationslogikker, som i dag præger vores organisationer og deres omgivelser. Faget giver dig færdighederne til at analysere og diagnosticere forskellige logikker og anvende system- og diskursteori, til at håndtere organisationskommunikative udfordringer.

TEMAER

  • Hvordan definerer man kommunikation og systemer?
  • Hvordan kommunikerer forskellige systemer, fx ret og økonomi, i forskellige koder og former?
  • Hvilken betydning har systemernes logik for ledelse?
  • Hvordan håndterer man flere logikker på samme tid?

Læringsform

Undervisningen er bygget op om forelæsninger krydret med diskussioner, gæsteforelæsere og cases. 

FAGTYPE Valgfrit modul
TEMAGRUPPE Ledelse
FAGKOORDINATOR Niels Åkerstrøm Andersen, Professor, Department of Management, Politics and Philosophy Copenhagen Business School
TIDSPUNKT 12/11, 25/11, 2/12, 9/12
Alle dage kl. 9.00-17.00
STED Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN Synopsis 3-5 sider. Mundtlig eksamen (30 min. inkl. censur).
Aflevering d. 5. januar 2022
Mundtlig eksamen: 19., 20. og 21. januar 2022
ECTS-POINT 6 ECTS/32 konfrontationstimer
PRIS 20.000 kr. + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 26/03/2021