Personligt lederskab, transformative dialoger og protreptik

Styrk din ledelse på det personlige og mellemmenneskelig niveau. Kvalificer dig til at udøve professionelle hverdagsdialoger samtidig med at du bliver styrket i at bedrive ledelse på et etisk-værdimæssigt grundlag.

DIT UDBYTTE

 • Forståelse for særlige ledelsesudfordringer og deres håndtering i dagligdagen.
 • Viden om kommunikation, selvet, tredje generations coaching og protreptik.
 • Teoretiske samfundsvidenskabelige-, psykologiske- og filosofiske aspekter.
 • Forståelse for coaching og protreptik som transformativ dialogpraksis til forskellige ledelseskontekster.
 • Evne til at anvende tredje generations coachingens og protreptikkens forståelsesramme i praksis.
 • Udviklet forståelse for din egen lederrolle i forhold til tredje generations coaching.

Hvilke sociale og organisatoriske forandringsprocesser har ført til, at personligt og dialogisk lederskab er kommet på dagsordenen i både den offentlige og private sektor? Det spørgsmål er udgangspunktet for faget, hvor vi sammen undersøger den særlige form for tredje generations coaching, inklusive protreptik, der tilstræber øjeblikke af symmetri mellem dialogparterne. Med udgangspunkt i transformativt, relationelt og dialogisk lederskab inddrages centrale begreber, teorier og tilgange inden for identitetsdannelse, coachingpsykologi og protreptikkens teori og praksis, som kan anvendes til at udvikle deltagernes personlige ledelsesstil og dialogkompetence.

TEMAER

 • Livslang læring, selvet og identitetsdannelse 
 • Coaching og protreptik
 • Transformative dialoger og protreptik
 • Lederdyder som inkorporation ad værdier
 • Dialogisk, relationel og transformativ ledelse

LÆRINGSFORM

I undervisningen får du mulighed for at reflektere over din egen ledelse, særlige udfordringer og mulig brug af coaching, protreptiske samtaler eller coachingbaseret ledelse samt delegering af coaching som del af din ledelse. Som en del af undervisningen deltager konsulenterne fra Copenhagen Coaching Center, som særligt står for den metodisk-praktiske formidling af coaching og protreptik, hvor du arbejder sammen med de andre deltagere i grupper af seks. Derudover får du mulighed for at øve dig i transformative dialoger med de andre deltagere.

FAGTYPE Valgfag
TEMAGRUPPE Ledelse
FAGKOORDINATOR Reinhard Stelter, Københavns Universitet &  Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School
TIDSPUNKT
11/11, kl. 9-16
24/11, kl. 9-15
1/12 kl. 9-15.30
8/12, kl. 9-15.30 
15/12, kl. 9-15
STED Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN

Skriftlig synopsis på 3-5 sider med disposition for dit eksamensemne. Mundtlig eksamen med underviser og intern censor (30 min. inkl. votering).


Aflevering d. 5. januar 2022
Mundtlig eksamen: 17/1, 18/1 og 19/1 2022

ECTS-POINT 6 ECTS
PRIS 20.000 kr. + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 26/03/2021