Master of Public Governance

Optagelse

Master of Public Governance er et vigtigt skridt i karrieren for dig, der ønsker at uddanne dig yderligere for at kunne navigere i tidens offentlige sektor. Herunder kan du læse om ansøgning og optagelse på uddannelsen.

ADGANGSKRAV

Ansøgere til MPG skal have mindst én af følgende uddannelsesbaggrunde:

  • En bacheloruddannelse
  • En professionsbachelor
  • En diplomuddannelse

Desuden skal ansøgere have min. to års relevant erhvervserfaring, herunder erfaring med ledelsesopgaver og/eller ledelsesansvar fra nuværende eller tidligere stilling. Ved vurderingen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på, at ansøgerens erhvervserfaring som helhed er relevant for uddannelsen.

Ansøgere vil også kunne optages, hvis de ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med de nævnte uddannelser. Adgangskravene skal opfyldes uasnet, om du ønsker at gennemføre hele eller udvalgte dele af uddannelsen.

Merit
Det er muligt at søge om merit for moduler, der ækvivalerer uddannelseselementer på MPG, dvs. elementer på masterniveau. Jf. masterbekendtgørelsen kan der kun gives merit for uddannelseselementer fra en anden godkendt dansk masteruddannelse eller tilsvarende udenlandsk uddannelse, hvor du har opnået ECTS point. Kontakt MPG-sekretariatet for spørgsmål og vejledning.

ANSØGNINGSPROCEDURE

Du kan downloade ansøgningsskema for nye studerende til det fleksible forløb eller det 2-årige holdforløb nedenfor.
Det er meget vigtigt, at du benytter det rigtige ansøgningsskema, da det har betydning for registreringen og optagelsesproceduren. Husk, at du i ansøgningsskemaet for det fleksible forløb specifikt skal angive, hvilke moduler du ønsker at følge i efteråret 2018.

I tilfælde af et større antal kvalificerede ansøgere end der er studiepladser, prioriteres ansøgerne ud fra kriteriet 'tidspunkt for ansøgning' (først-til-mølle-princip). Der kan forekomme større søgning på visse moduler. Derfor er det altafgørende at angive 2. prioriteter, da det øger sandsynligheden for, at du optages på et modul i det følgende semester.

ANSØGNINGSFRISTER

DET FLEKSIBLE FORLØB
1. maj for studiestart i august.
1. november for studiestart i januar.
Herefter optager vi så længe, der er ledige pladser på modulerne.

2-ÅRIGT HOLDFORLØB
1. november for studiestart den følgende januar. Det 2-årige holdforløb har kun opstart én gang årligt. Der er løbende optag til holdforløbet hele året, og din ansøgning suppleres med en personlig samtale.

DOWNLOAD

FLEKSIBELT FORLØB EFTERÅR 2018:

Ansøgningsskema for nye studerende til det fleksible forløb

Tilmeldingsskema for igangværende studerende til det fleksible forløb

2-ÅRIGT HOLDFORLØB 2019:

Ansøgningsskema for nye studerende til 2-årigt holdforløb

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 24/04/2018

Kontakt MPG-sekretariatet

Copenhagen Business School
Dalgas Have 15, SV080
2000 Frederiksberg
Tlf.: 3815 3633
E-mail: mpg@cbs.dk