Master of Public Governance

Optagelse

Her kan du læse alt om optagelse på MPG, herunder adgangskrav, ansøgningsprocedure og frister, og du kan downloade ansøgningsskemaer til de forskellige forløb.

ADGANGSKRAV

Adgangskravene skal opfyldes uanset, om du ønsker at gennemføre hele eller udvalgte dele af uddannelsen.

Uddannelse
Ansøgere til MPG skal have mindst én af følgende uddannelsesbaggrunde:

  • En bacheloruddannelse
  • En professionsbachelor
  • En diplomuddannelse

Ansøgere vil også kunne optages, hvis de ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med de nævnte uddannelser.

Ledelseserfaring
Desuden skal ansøgere have min. to års relevant erhvervserfaring, herunder erfaring med ledelsesopgaver og/eller ledelsesansvar fra nuværende eller tidligere stilling. Ved vurderingen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på, at ansøgerens erhvervserfaring som helhed er relevant for uddannelsen.

Vi fastholder kravet om minimum 2 års erfaring med ledelsesopgaver på rette niveau, fordi MPG er en lederuddannelse for erfarne ledere.

Dette er vigtigt, således at alle deltagerne kan:

  • Bidrage med egne ledelseserfaringer i undervisningen
  • Arbejde med egne ledelsesproblematikker i eksamensopgaver
  • Indgå i ligeværdig sparring med andre MPG studerende

I vurdering af ansøgere lægges der vægt på, at:

  • Ansøgere skal arbejde med egne ledelsesopgaver
  • Ledelsesopgaverne skal indeholde politiske, strategiske, budget- eller personalemæssige udfordringer af et betydeligt omfang.

Merit
Det er muligt at søge om merit for moduler, der ækvivalerer uddannelseselementer på MPG, dvs. elementer på masterniveau. Jf. masterbekendtgørelsen kan der kun gives merit for uddannelseselementer fra en anden godkendt dansk masteruddannelse eller tilsvarende udenlandsk uddannelse, hvor du har opnået ECTS point. Kontakt MPG-sekretariatet for spørgsmål og vejledning.

ANSØGNINGSPROCEDURE

Du kan downloade ansøgningsskema for nye studerende til det fleksible forløb eller det faste holdforløb nedenfor.

DET FLEKSIBLE FORLØB

ANSØGNINGSSKEMA FOR NYE STUDERENDE E21

TILMELDINGSSKEMA FOR IGANGVÆRENDE STUDERENDE E21

DET FASTE HOLDFORLØB (2 1/2 ÅR)

Det faste holdforløb har opstart igen i januar 2022.

ANSØGNINGSSKEMA FAST HOLDFORLØB 2022

ANSØGNINGSFRISTER

DET FLEKSIBLE FORLØB
1. november for studiestart i januar.
1. maj for studiestart i august.
Herefter optager vi så længe, der er ledige pladser på modulerne.

Ansøgningsskema til efteråret 2021 offentliggøres den 1. april 2021.

DET FASTE HOLDFORLØB
1. november for studiestart den følgende januar.

Herefter optager vi så længe, der er ledige pladser på modulerne.
Det faste holdforløb har kun opstart én gang årligt. Der er løbende optag til holdforløbet hele året, og din ansøgning suppleres med en personlig optagelsessamtale.

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 07/04/2021

Kontakt MPG-sekretariatet

Copenhagen Business School
Dalgas Have 15, SV080
2000 Frederiksberg
Tlf.: 3815 3633
E-mail: mpg@cbs.dk