Master of Public Governance

Optagelse

Her kan du læse om optagelse på MPG, herunder adgangskrav, ansøgningsprocedure og frister.

ADGANGSKRAV

Adgangskravene skal opfyldes uanset, om du ønsker at gennemføre hele eller udvalgte dele af uddannelsen.

Uddannelse
Ansøgere til MPG skal have mindst én af følgende uddannelsesbaggrunde:

  • En bacheloruddannelse
  • En professionsbachelor
  • En diplomuddannelse

Ansøgere vil også kunne optages, hvis de ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med de nævnte uddannelser.

Ledelseserfaring
Desuden skal ansøgere have min. to års relevant erhvervserfaring, herunder erfaring med ledelsesopgaver og/eller ledelsesansvar fra nuværende eller tidligere stilling. Ved vurderingen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på, at ansøgerens erhvervserfaring som helhed er relevant for uddannelsen.

Vi fastholder kravet om minimum 2 års erfaring med ledelsesopgaver på rette niveau, fordi MPG er en lederuddannelse for erfarne ledere.

Dette er vigtigt, således at alle deltagerne kan:

  • Bidrage med egne ledelseserfaringer i undervisningen
  • Arbejde med egne ledelsesproblematikker i eksamensopgaver
  • Indgå i ligeværdig sparring med andre MPG studerende

I vurdering af ansøgere lægges der vægt på, at:

  • Ansøgere skal arbejde med egne ledelsesopgaver
  • Ledelsesopgaverne skal indeholde politiske, strategiske, budget- eller personalemæssige udfordringer af et betydeligt omfang.

 

Læs mere om, hvordan du nemt kommer igang med uddannelsen.

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 30/08/2022

Kontakt MPG-sekretariatet

Copenhagen Business School
Dalgas Have 15, SV080
2000 Frederiksberg
Tlf.: 3815 3633
E-mail: mpg@cbs.dk