Fleksibelt forløb

På det fleksible forløb sammensætter du selv din masteruddannelse på mellem 2 og 6 år.

Sammensæt selv din masteruddannelse

På det fleksible forløb tilmelder du dig undervisning et semester ad gangen og kan frit vælge, om du vil følge ét eller flere fag pr. semester. Du kan vælge mellem forskellige fag ud fra dine faglige præferencer og ønsker for udviklingen af dit personlige lederskab, og du har dermed mulighed for at justere arbejdsbelastningen og skræddersy en uddannelse, der passer til netop dig, din hverdag og de udfordringer, du står over for i dit job.

Opbygning på det fleksible forløb

MPG er normeret til 60 ECTS, hvilket svarer til et års fuldtidsstudium, og består af følgende:

Grundfag (10 ECTS)

Kernefag (20 ECTS)
Kernefagene (20 ECTS) har til formål at give viden, færdigheder og kompetencer ift. centrale ledelsesopgaver. Kernefagene er opdelt i fire temagrupper, med to fag i hver:

MPG kernefag grafik

 

Valgfag (18 ECTS)
Du sammensætter fag à hhv. 3 og 6 ECTS

Masterprojekt (12 ECTS)
Masterprojektet (12 ECTS) afslutter uddannelsen.

Du skal være opmærksom på følgende, når du vælger og sammensætter dine fag:

  • MPG intro- og udviklingsforløb (MUF) skal være afsluttet, inden du kan påbegynde Ledelsesudviklingsforløb (LUF).
  • MPG intro- og udviklingsforløb (MUF) og Ledelsesudviklingsforløb (LUF) kan ikke følges i samme semester.
  • Det anbefales at vælge et kernefag fra hver af de fire temagrupper i løbet af din MPG uddannelse.
  • Du kan maksimalt gennemføre 12 ECTS kernefag og/eller valgfag, inden du påbegynder af MPG intro- og udviklingsforløb (MUF).
  • Uddannelsen afsluttes med masterprojektet.

Du kan læse mere om, hvilke fag der udbydes det kommende semester på siden 'Fag'.

Eksamen

Alle fag afsluttes med en eksamen, som består af en skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige del er enten en synopsis på 3-5 sider eller en skriftlig opgave på 10-15 sider. Udover den skriftlige del består eksamen af et mundtligt forsvar.

Masterafhandlinger er på maksimalt 50 sider for individuelle besvarelser og maksimalt på 80 sider, hvis to personer skriver sammen.

Forskningsbaseret undervisning og pædagogik

Master of Public Governance fokuserer på det ledelsesfaglige område, herunder særligt det personlige lederskab. På uddannelsen fordyber deltagerne sig i problemstillinger fra egen organisation.

I undervisningen inddrages konkrete udfordringer fra deltagernes arbejdsplads, og der løses praktiske cases. Undervisningen på MPG er et samspil mellem det personlige lærings- og udviklingsforløb samt kernefaglige elementer, som relaterer sig til din praksis som leder. Det gør undervisningen relevant for den enkelte deltager og sikrer samtidig et højt udbytte for den enkeltes arbejdsplads.

Undervisningen på MPG er forskningsbaseret, hvilket giver et højt fagligt niveau og en høj grad af aktualitet. Uddannelsen kan designes ud fra dine egne behov og vil afspejle udfordringer i din ledelsesvirkelighed.

Pædagogik

Undervisningen på MPG bliver dannet i samspillet mellem det personlige lærings- og udviklingsforløb samt kernefaglige elementer. For at sikre koblingen mellem praktisk ledelse og forskningsfaglig viden bindes uddannelsens elementer sammen af en række pædagogiske principper:

  • Perspektivisme: Uddannelsen baseres på en bred vifte af samfundsvidenskabelige, filosofiske og erhvervspsykologiske perspektiver og metoder, der bidrager til indsigt i de faktiske vilkår og muligheder for professionel offentlig ledelse.
  • Problemorientering: Uddannelsens arbejds- og prøveformer vil have fokus på teorianvendelse, analyse og systematisk iagttagelse. Ved at arbejde med en problemorienteret tilgang skal uddannelsens moduler og processer sikre følgende; at de studerende opnår viden om videnskabelige tilgange og metoder, så de kan vælge den relevante analysestrategi, når man skal undersøge en konkret, praktisk ledelsesproblemstilling.
  • Action learning: I arbejdet med konkrete cases og ved at inddrage de studernedes egen ledelsesvirkelighed bliver uddannelsens moduler gjort anvendelsesorienterede. På den måde opnår den studerende større refleksivitet og handlekraft i konkrete ledelsesprocesser.
  • Selv-udvikling og læring: Uddannelsens indholds- og proceselementer skal bidrage til den studerendes udvikling af egne kompetencer, der kan bruges i løsningen af konkrete udfordringer i den studerendes egen ledelsesvirkelighed. Der lægges vægt på at udvikle og vurdere den enkelte studerendes kompetencer til at anvende sin viden og læring på egen ledelsespraksis, f.eks. ved at præcisere ledelsesopgaven, ved at identificere konkrete handlemuligheder eller ved at løse problemer i praksis.

Uddannelsens undervisnings- og arbejdsprincipper samt prøveformer bliver især afspejlet i arbejdet i de udviklingsgrupper, som de studerende bliver delt ind i på uddannelsen.

Undervisningen udføres som en vekselvirkning mellem holdbaseret undervisning i fagområder og gruppebaseret ledelsesudvikling med fokus på den enkelte deltagers kompetencebehov.

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 23/09/2021

Kontakt MPG-sekretariatet

Copenhagen Business School
Dalgas Have 15, SV080
2000 Frederiksberg
Tlf.: 3815 3633
E-mail: mpg@cbs.dk