Fast holdforløb 2 1/2 år

Et holdforløb på Master of Public Governance kombinerer fælles læring med governance-orienterede perspektiver og udvikling af den enkeltes personlige lederskab. Holdforløbet er designet til ledere, som ønsker et fast sammenhængende forløb på et fast hold af medstuderende.

Der er løbende ansøgning og optag til det faste holdforløb, som starter én gang årligt i januar.
Ansøgningsfrist: 1. november.

På detfaste holdforløb får du:

  • Etableret fokus på gensidig faglig og social netværkssparring over 2 1/2 år
  • Fastlagt faglig progression mellem fag
  • Fast underviser-team
  • Individuel ledelsesprofil med perspektiver på nutidige governanceudfordringer

Indhold og struktur
På holdforløbet er du og dine medstuderende del af et fast hold med en gennemgående holdleder og et integreret lærerteam. Undervisningen er tilrettelagt med fokus på sammenhæng mellem de enkelte fag fra første til fjerde semester og består af et MPG intro- og udviklingsforløb, Ledelsesudviklingsforløb, fire kernefag samt en række valgfag og masterprojektet. Tilsammen sikrer fagene bredde i uddannelsen og understøtter en stærk ledelsesprofil.

Holdforløbet tilbyder en styret vej gennem et bredt udbud af fag på MPG, der gør det nemt at få både fagligt og socialt flow i dit uddannelsesforløb og hjælper til at tone din ledelsesprofil.

Personlig udvikling i fokus
På holdforløbet kombineres den enkelte deltagers personlige udvikling med fordelene ved at følge et hold. Fagligt kombinerer MPG ledelsesteorier og samfundsvidenskabelige perspektiver, der søger at åbne ledelsesbegrebet op.

Holdforløbet er samtidig et mødested, hvor deltagerne får mulighed for at knytte bånd over en sammenhængende og intensiv 2 1/2-årig periode. Deltagerne følges fra start til slut, hvilket giver mulighed for at spejle sig i sine lederkollegaers viden og erfaringer og for at skabe nyttige relationer.

Holdforløbet er for dig, der gerne vil:

  • Følge den samme gruppe gennem dit uddannelsesforløb, og som har lyst til at engagere sig i samspil med andre. Formålet med et 2 1/2-årigt holdforløb er at sikre høj energi hos deltagerne gennem hele perioden samt at skabe synergi mellem fagene, da de enkelte fagelementer hænger sammen.
  • Udbygge dit netværk. Socialt deler du dine erfaringer med dine medstuderende, og fagligt er der tale om et bredt funderet netværk, idet hvert hold sammensættes af deltagere fra alle dele af den offentlige sektor, herunder organisationer, der arbejder i en offentlig kontekst. Deltagernes forskellige baggrund giver dig mulighed for at opbygge et stærkt netværk med en bred portefølje af kompetencer.
  • Ud af din comfort-zone i et miljø, som er tilstrækkeligt tillidsfuldt og fortroligt til, at det er rimeligt at eksperimentere med egen faglighed. Udgangspunkt og output vil være forskelligt for de enkelte deltagere, men afstanden bliver tilbagelagt i samlet trop.

Optagelse og start
Vi modtager og behandler løbende ansøgninger til det 2 1/2-årige holdforløb, som har opstart én gang årligt i januar. Ansøgningsfrist: 1. november.
Ansøgere til holdforløbet, der opfylder adgangskravene, inviteres til en optagelsessamtale à ca. 1/2 times varighed. Her er der mulighed for at uddybe ansøgningen samt stille opklarende spørgsmål til uddannelsen. Optagelsessamtalen har karakter af en gensidig forventningsafstemning.

Pris: 206.000 kr. (betales i 5 rater).

Kontakt
Nanna Grubbe, MPG programkoordinator
Dalgas Have 15
2000 Frederiksberg
Lokale SV080
Mail: ng.master@cbs.dk
Tlf. 38 15 29 94

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 08/03/2021

Kontakt MPG-sekretariatet

Copenhagen Business School
Dalgas Have 15, SV080
2000 Frederiksberg
Tlf.: 3815 3633
E-mail: mpg@cbs.dk