Master of Public Governance

Opbygning

Du kan vælge mellem et fast holdforløb eller et fleksibelt forløb - læs om den overordnede struktur på uddannelsen herunder.

Fleksibelt forløb eller holdforløb?

Du har mulighed for at tage din MPG-uddannelse som et fast holdforløb på 2 1/2 år eller som et fleksibelt forløb på 2-6 år. Læs om opbygningen på de enkelte forløb, ved at vælge dem i undermenuen i venstre side.

Uanset hvilket forløb du vælger, består din masteruddanelse af 60 ECTS fordelt på en række grundfag, kernefag og valgfag.

Nedenstående model giver et overblik over, hvilke elementer din uddannelse indeholder, uanset hvor lang tid du bruger på at gennemføre den.

MPG opbygning 2021_web

 

Grundfag (10 ECTS)

  • MPG intro- og udviklingsforløb ( MUF - 4 ECTS) er det naturlige sted at starte MPG, da faget bl.a. introducerer til public governance. Målet er, at deltagerne påbegynder den kvalificering  af egen ledelsespraksis, resten af uddannelsen videreudvikler. I forløbet udprøves de studerende, og der laves en personlig udviklingsplan og dannes udviklingsgrupper.
     
  • Ledelsesudviklingsforløb (LUF - 6 ECTS) ligger i faglig forlængelse af MUF og har til formål at udvikle dit personlige lederskab i samspillet mellem egen person ('indersiden') og den organisatoriske opgave ('ydersiden') inden for den offentlige sektors institutionelle kontekst.

Kernefag (20 ECTS)

  • Kernefag (20 ECTS) har til formål at give viden, færdigheder og kompetencer ift. centrale ledelsesopgaver. Kernefagene er opdelt i fire temagrupper, med to fag i hver.

Valgfag (18 ECTS)

  • Valgfagene giver dig mulighed for at uddybe viden og færdigheder fra kernefagene. Du sammensætter fag à hhv. 3, 6 eller 9 ECTS.

Masterprojekt (12 ECTS)

  • Masterprojektet (12 ECTS) afslutter uddannelsen. Her arbejder du med en selvvalgt problemstilling inden for offentlig ledelse, og formålet med projektet er, at du, på baggrund af din uddannelsesplan og gennemførte fag, kan demonstrere kompetencer i at udarbejde og analysere en eller flere problemformuleringer samt afrapportere resultaterne. Masterprojektet skal desuden demonstrere, at du formår at reflektere over problemstillingens relation til din rolle som leder og/eller til din organisation.
Sidst opdateret: Master of Public Governance // 09/03/2021

Kontakt MPG-sekretariatet

Copenhagen Business School
Dalgas Have 15, SV080
2000 Frederiksberg
Tlf.: 3815 3633
E-mail: mpg@cbs.dk