Offentlig styring: Ideer og praksis

Lær at reflektere kritisk over styringsideer og styringsværktøjer. Forstå hvordan du oversætter teorien til din specifikke kontekst, samtidig med at du får indgående kendskab til den historiske og aktuelle styringsudvikling.

DIT UDBYTTE

 • Lær at skræddersy styringsideer, så de giver mening i en konkret styringspraksis
 • Tilegn dig viden om teoridannelser om styring
 • Lær at forholde dig kritisk til styringsideer og styringsværktøjer
 • Bliv i stand til at vurdere konsekvenserne af styringsinitiativer for dine medarbejders motivation

Styringstænkning er en foranderlig disciplin, som gennemgår vedvarende udvidelser, både vertikalt og horisontalt. På Offentlig styring: Ideer og praksis, lærer du at identificere og tage højde for de styringsmæssige krav, som specifikke situationer har, for derefter at tilpasse og videreudvikle en specifik styringside.
Den stigende internationalisering og digitalisering har udvidet rummet for styring. Hvor den klassiske tankegang i den offentlige sektor førhen var fokuseret på hierarki, regler og implementering af politiske beslutninger, foregår styring i dag i et komplekst og dynamisk samspil mellem mange niveauer internationalt, nationalt og lokalt.
Samspillet og arbejdsdelingen mellem den offentlige og den private sektor har ændret sig, på samme måde som samspillet mellem det offentlige og borgerne. For den moderne leder, der navigere i det dynamiske styringsrum, er det essentielt at kunne kende forskel på forskellige styringsideer, og tilpasse dem til en specifik kontekst.

TEMAER

 • Styring og offentlig styring
 • Styringsarkitektur
 • Styringsudvikling historisk og aktuelt
 • Rationelle, kulturelle og symbolske teoretiske perspektiver på styring.
 • Normer for god styring
 • Virus- og oversættelsesteori
   

LÆRINGSFORM

I undervisningen veksles mellem underviseroplæg, herunder opfølgning på hjemmeopgaverne, plenumdiskussioner og gruppearbejde.

MODULTYPE Kernefag
TEMAGRUPPE Governance
FAGKOORDINATOR Hanne Foss Hansen, professor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
TIDSPUNKT 30/8, 6/9, 20/9 og 27/9
Alle dage kl. 9-17.
STED CBS, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN Projektrapport på 10-15 sider. Mundtlig eksamen (30 min. Inkl. votering).
Aflevering d. 14. oktober kl. 12.00
Mundtlig eksamen: d. 1.-3. november
ECTS-POINT 5 ECTS/32 konfrontationstimer
PRIS 17.000 kr. + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 26/03/2021