Tag MPG 2-årigt holdforløb og få det bedste af to verdner!

”Overvejer du en kompetencegivende lederuddannelse og ønsker du at blive guidet sikkert igennem hele forløbet og opnå en stærk ledelsesprofil, så skal du vælge MPG 2-årigt holdforløb. Det er en faglig og personlig investering og en vitamin-indsprøjtning, der vil udvide dit ledelsesrum og åbne nye strategiske perspektiver.” Lektor, Dorthe Pedersen, MPG Holdleder.

25/09/2019

Dalgas Have Øst

At gå på MPG 2-årigt holdforløb giver dig en struktureret og tilrettelagt vej gennem et bredt udbud af spændende fag på MPG uddannelsen. Holdforløbet er for dig, der ønsker at skærpe din ledelsesprofil ved at være en del af et sammenhængende fagligt forløb uden at miste muligheden for fleksibilitet og personlig toning. Samtidig får du som deltager en udvidet mulighed for at spejle dig i lederkollegaers erfaringer og viden på et fast hold og med et fast lærerteam. Fordelen er en faglig dybde og et holdbart netværk, som opnås ved en klar sammenhæng og en styret progression både mellem de enkelte fag og henover de fire semestre, hvor holdet følges ad og opbygger fælles social og faglig kapital.

Formålet med et 2-årigt holdforløb er at sikre en stærk personlig og faglig ledelsesudvikling i samspil med dit daglige virke som leder. På holdforløbet sætter vi en ære i at kombinere den enkelte deltagers personlige udvikling med fordelene ved at følge et hold. Som deltager bringer du egne erfaringer med og indgår i en gensidig faglig og social netværkssparring. Holdet giver en frugtbar forankring, hvor du som deltager ikke bare udvikler dit professionelle lederskab som et teoretisk eller analytisk begreb, men også i lysets af egen og andres praksis. Som undervisere har vi den erfaring, at det er en både lærings- mæssig og social gevinst, hvilket er vejen til en høj og sikker gennem-førsel af den samlede uddannelse.

Som deltager vil du efter et gennemført holdforløb have erhvervet dig en formel mastergrad i offentlig ledelse, der hvilet på samme kompetenceprofil som den fleksible MPG. På holdforløbet får du yderligere et stærkt netværk og en øget faglig sammenhæng og fordybelse. Du vil opleve, at du får et nyt sprog for egen praksis og er i fællesskab med andre, der opnår det samme. Analytiske og refleksive kompetencer opbygges gradvis, og du får nye redskaber til at udvide dit ledelsesrum, møde strategiske udfordringer og styrke dit personlige lederskab.

Vi glæder os til at byde dig velkommen og vise alt det, vi som holdforløb er gode til, og som vi kan skabe sammen med jer deltagere på holdet. 

Mange hilsner fra holdforløbets hoved-undervisere:
Lektor, Dorthe Pedersen, Holdleder, (MPG Intro- og Udviklingsforløb, Ledelse af Reform og Forandring) (dp.mpp@cbs.dk)
Ekstern Lektor, Holger Højlund, (MPG Intro- og Udviklingsforløb og Offentlig Styring)
Ekstern Lektor, Jacob Vase, (Ledelsesudviklingsforløb)
Lektor, Niels Thyge Thygesen, (Strategisk Ledelse)
Lektor, Justine Grønbæk Pors, (Strategisk HRM)
Professor, Niels Åkerstrøm Andersen, (Strategisk HRM)

MPG kontaktinfo:
Mail: mpg@cbs.dk
Telefon: 3815 3633
Web: www.cbs.dk/mpg


Ansøgningsfrist for studieplads på MPG Hold 2020 med start i januar 2020 er d. 1. november 2019.


 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 25/09/2019