Det svære samarbejde på tværs: Kom med på årets konference om offentlig ledelse

Vi har spurgt MPG-studieleder Susanne Boch Waldorff om, hvorfor du skal deltage på årets konference om offentlig ledelse. Temaet ”Mod Fællesoffentligt Lederskab” er vigtigt, fordi rigtig mange udfordringer ikke kan løses af én afdeling, én organisation eller én sektor.

02/09/2019

HVORFOR ER TEMAET FOR ÅRETS KONFERENCE "MOD FÆLLESOFFENTLIGT LEDERSKAB"?

”Vi har valgt at sætte fokus på det svære samarbejde på tværs - både inden for den offentlige sektor, men også i forholdet til frivillige og private aktører. For vi må jo konstatere, at rigtig mange udfordringer ikke kan løses af én afdeling, én organisation eller én sektor. Det gælder klimaudfordringerne, social ulighed, kriminalitet, forebyggelse af sygdom osv.”
 

HVORFOR ER DET ET VIGTIGT TEMA FOR OFFENTLIGE LEDERE?

”Den offentlige leder er en strategisk nøgleperson i forhold til at løse udfordringerne. Men der er behov for meget mere inspiration, refleksion og mod, hvis der skal ske ændringer i den måde, som opgaver løses på i dag.”
 

PROFESSOR JEAN HARTLEY, UK, ER ÅRETS HOVEDTALER. HVORFOR ER NETOP HUN INVITERET?

”Jean Hartley er især kendt for sin forskning i offentlig ledelse. Hun har undersøgt vilkårene for offentlige ledere, og hun har stillet skarpt på emner som innovation, forandringsprocesser og samspillet mellem forvaltning og politikere. På konferencen vil hun komme med sit bud på, hvad formålet bør være med offentlig ledelse, men også på hvordan offentlige ledere kan løse de aktuelle udfordringer i en kontekst med modsatrettede krav, stor usikkerhed og mange spændinger.”
 
MPG konference 219
Sidst opdateret: Master of Public Governance // 02/09/2019