Studieledelsesklummen: MPG's fokus på ledelse

Ledelseskommissionen er på trappen med anbefalinger, og i den forbindelse sætter MPG's studieledelse her ord på, hvordan MPG tilgår undervisningen med fokus på koblingen mellem teori og praksis.

 
08/06/2018

Ledelseskommissionens og vores fokus på ledelse

Ledelseskommissionens rapport og anbefalinger kommer den 12/6. Det forventes, at de vil anbefale et ”serviceeftersyn” af de offentlige lederuddannelser, herunder både diplomuddannelsen i ledelse og de forskellige masteruddannelser. På et MPG-debatmøde den 30/1 gav kommissionens formand, Allan Søgaard Larsen, udtryk for, at de offentlige lederuddannelser er for akademiske og ikke tilstrækkeligt praksisnære. Allan Søgaard Larsen mente også, at vi mangler mesterlæren i udviklingen af ledere.
 
Mesterlære eller forskningsbaseret uddannelse?
Alle forskningsbaserede uddannelser handler om både teori og praksis. Allan Søgaard Larsen taler om fordelene ved mesterlære. Her kan læringen foregå tæt på det daglige arbejde, og de daglige opgaver tilrettelægges som træningslejligheder. Men det er let at idyllisere mesterlæren. Så vi minder hermed om styrkerne ved en forskningsbaseret uddannelse.

For det første introduceres man på MPG for ledelsestanker og –teorier, der ikke kun er lokalt forankrede, men som er baserede på viden fra internationale og danske studier af ledelsespraksis. Når man inviterer lederne til at kombinere den med deres egen ledelsespraksis, sker der noget, som rykker ledernes læring.
For det andet har det at sætte sig ind i teoretiske begreber en potentiel personlighedsforandrende kraft. Tilegnelsen af et nyt begrebsapparat giver adgang til at se verden og sig selv på en ny måde. Ifølge Ledelseskommissionens egne tal har 52% af de offentlige ledere en diplom- eller masteruddannelse i ledelse (Ledelseskommissionen, Offentlige ledere og ledelse anno 2017, s. 26). På MPG mødes ledere fra hele den offentlige sektor, fra kommuner, regioner og stat, og netop dette fælles mødested er vigtigt for ledernes udvikling. Vi hører fra vores aftagerorganisationer og tidligere studerende, at MPG har haft en enorm effekt på den offentlige sektors effektivitet og værdiskabelse, og at det er en af de billigste måder at fastholde den offentlige sektors udvikling og fleksibilitet på.

MGP forener teori og praksis
På MPG byder vi et serviceeftersyn velkommen. Vi er stolte af vores uddannelse og står inde for dens kvalitet – herunder den måde hvorpå vi kombinerer teori og praksis i alle fag og i alle opgaver på uddannelsen. Man kan ikke bestå en eneste eksamen på MPG uden at skulle forbinde sin egen ledelsespraksis med begreber og modeller fra undervisningen. Vi forlanger altid af deltagerne, at de reflekterer over og analyserer deres egen organisation. Yderligere beder vi på flere moduler deltagerne interviewe deres medarbejdere, eksperimentere med deres ledelse, foretage etnografiske besøg hos hinanden og sågar drøfte deres udvikling med deres egen chef.
 
Men vi vil gerne forbedre os
Men det betyder jo ikke, at vi ikke kan forbedre os. Vi kan forestille os flere steder, hvor vi kunne sætte ind for at gøre uddannelsen endnu stærkere og koble yderligere til ledelsespraksisser. Til efteråret introducerer vi et nyt modul, hvor man skal eksperimentere med sin ledelse, og vi overvejer at øge involveringen af deltagernes chefer, ligesom vi taler med aftagerorganisationerne om, hvordan vores samarbejde kan styrkes. Vi håber i den kommende tid også at drøfte de nye idéer og forslag med Ledelseskommissionen og alle andre med interesse i MPG.

Anne Reff Pedersen og Jacob Alsted
Studieleder og vicestudieleder, MPG

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 08/10/2019