Studieledelsesklummen

Tag en pause og kig på materialet fra Ledelseskommissionen. Sådan lyder opfordringen fra Jacob Alsted, vicestudieleder på MPG og lektor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

 
19/12/2017

Man kan godt mærke, at Ledelseskommissionen er på vej med sine anbefalinger. Formanden Allan Søgaard Larsen har været i medierne for at udtale sig om det maksimale antal medarbejdere, en leder bør have.

Læs artiklen i Politiken.

Allan Søgaard Larsen sætter det til 30 medarbejdere. Ledelseskommissionen har også offentliggjort resultaterne af deres store spørgeskemaundersøgelse blandt 1819 offentlige ledere. Den er der kommet mange spændende indsigter ud af.

15 tricks

Blandt andet er der på baggrund af undersøgelsen kommet en liste med 15 konkrete idéer til ledelsesinitiativer skrevet af respondenterne i undersøgelsen. Her foreslår en leder af dagtilbud f.eks., at lederne jævnligt rokerer mellem deres afdelinger for at ”være nysgerrige” på hinandens afdeling. Og som alle, der har deltaget i MPG’s personlige udviklingsforløb (PUF) ved, så er det ret interessant at være ”etnograf” hos hinanden.

Politisk bevågenhed – godt eller skidt?

Der er også udvalgt 11 særlige indsigter, der præsenteres i ”Faktaark”. En af historierne er, hvorvidt offentlige ledere finder politisk interesse understøttende eller begrænsende. 25% af respondenterne finder politisk interesse begrænsende, mens 50% finder det understøttende.

Bedømt på hvad vi diskuterer med vores deltagere på MPG, ville jeg have troet, at der var flere end 25%, der ikke var glade for politisk interesse. Men 25% er selvfølgelig stadig et højt tal. Problematikken illustreres også af en kvalitativ analyse, hvorfra følgende spændende citat er hentet:

”Det er vigtigt som leder at have indre ro, selvom man oftest er fanget i en politisk virkelighed, hvor politikerne hele tiden blander sig i konkret sagsbehandling i stedet for at udstikke politiske retningslinjer/visioner.” Leder af medarbejdere, generel offentlig administration.  (Ledelseskommissionen, Et kvalitativt indblik i de offentlige lederes motivation og arbejdsvilkår, s. 13.)

Klager over dokumentationskrav - kioskbaskeren

Ledelseskommissionen fremhæver selv i pressemeddelelsen om undersøgelsen, at det, respondenterne klager mest over, er dokumentationskrav. Hele 46% af respondenterne mener, at dokumentationskravene er begrænsende for deres arbejde.

Det er et højt tal. Men det dækker over store forskelle mellem sektorerne. F.eks. er dagtilbudslederne ret glade for dokumentationskravene, idet 46% finder dem understøttende. Igen illustreres problematikken godt af et citat:

”I den korte tid, jeg har været leder, har jeg undret mig over den strøm af dokumentation, der efterspørges centralt fra. Der bliver brugt mange mandetimer på at levere diverse statistikker, validere dem, undersøgelser osv.” Leder af medarbejdere, arbejdsmarked & social.  (Ledelseskommissionen, Et kvalitativt indblik i de offentlige lederes motivation og arbejdsvilkår, s. 14.)

Kig på materialet – det er godt!

Så kære alle: Tag en pause fra politikere og dokumentationskrav, og kig på materialet fra Ledelseskommissionen. Det er meget overskueligt formidlet. Og det kan give ny inspiration til vores samtaler i undervisningslokalerne.

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 19/12/2017