Skoleledelse fortsætter på MPG

Det valgfri modul 'Strategisk pædagogisk lederskab i skolen' er et væsentligt tiltag på MPG, hvor vi har stort fokus på vigtigheden af at styrke ledelsen i folkeskolen. Og modulet er populært blandt deltagerne.

 
07/06/2018

Skoleledelse udbydes igen på MPG

Siden efteråret 2016 har MPG udbudt det valgfri modul ’Strategisk pædagogisk lederskab i skolen’ ved Professor Poul Erik Mouritzen og Professor Jørgen Søndergaard. På MPG har vi efterhånden haft en del tilfredse skoleledere igennem forløbet, som i vores optik er et væsentligt og aktuelt tiltag. Vi har fokus på vigtigheden af at styrke ledelse i folkeskolen, og modulets overordnede læringsmål er netop at styrke deltagernes evne til at udvikle deres organisation for at bidrage til mere trivsel og læring hos eleverne.

Det faglige indhold er en symbiose af fire fag:
1)    Strategisk analyse af sin organisation og organisationens omgivelser ved hjælp af forskellige perspektiver
2)    Evidens om, hvordan skoler og skolers ledelse skaber øget læring og trivsel for eleverne
3)    Det personlige lederskab
4)    Forandringsledelse

Et helt centralt element i undervisningen er, at der arbejdes systematisk og langvarigt med at udfordre, udvikle og afprøve ledernes ”mental maps”. Det indebærer, at kursusforløbet udvikler deltagernes refleksionsevne ved løbende at udfordre deltagerne til at gøre sig bevidst om, afprøve og udvikle deres egen personlige lederadfærd og virkelighedsforståelser.

Det er næppe unormalt at betragte en lederuddannelse som en ”helle” i en travl hverdag – læringsaktiviteterne er det, der foregår ”på klassen”. Men Jørgen Søndergaard og Poul Erik Mouritzen har et anderledes syn på forløbet:

”Vi ser uddannelsesaktiviteter, der skal have langsigtede effekter, som en integreret del af en travl hverdag, hvor deltagerne tvinges til at bringe deres hverdag med ind i uddannelsesaktiviteterne og til at bringe uddannelsesaktiviteterne ind deres hverdag. Det sker bl.a. gennem en række cases baseret på konkrete eksempler fra danske skoler og en række opgaver, der handler om egen organisation. Vi arbejder med at udvikle evnen til at reflektere gennem en række tests og surveys, hvor deltagerne får muligheder for at se sig selv i mange forskellige ”spejle”.”

Derudover vægter de to undervisere i høj grad den personlige relation til deltagerne for at styrke undervisningen:

”Som undervisere fungerer vi i hele forløbet også som personlig coach for deltagerne. Hver deltager får således en personlig kontakt til én underviser. Herigennem lærer vi om den enkelte deltagers aktuelle udfordringer og kan bringe disse ind i undervisningen.”

Deltagerne på de hidtidige forløb har været ovenud begejstrede for forløbet. En gennemgående respons har været: ”Jeg har aldrig før deltaget i en uddannelse, der har været så vedkommende og haft så stor direkte relevans for mit arbejde.”

Deltagerne kommer fra hele landet og er skoleledere og andre ledere i folkeskolen, privatskoler og gymnasier samt enkelte deltagere fra kommunale skoleforvaltninger.

Modulet udbydes som et valgfag på 15 ECTS på MPG og løber over 14 måneder. Modulet udbydes næste gang med opstart i december 2018, og fra 1. oktober 2018 kan fagbeskrivelsen læses her på hjemmesiden i forbindelse med  det kommende moduludbud.
 
Underviserne
Professor Poul Erik Mouritzen er ekstern lektor på CBS og desuden tilknyttet Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, hvor han er mangeårig underviser på statskundskab og masteruddannelser i ledelse. Poul Erik Mouritzen var gennem ti år leder af kurser for institutledere på universiteterne i regi af Danske Universiteter.

Adjungeret professor Jørgen Søndergaard er Senior Research Fellow Emeritus hos VIVE, ekstern lektor på CBS og fungerende bestyrelsesmedlem i en række danske virksomheder og fonde. Jørgen Søndergaard er fhv. sekretariatschef for de økonomiske vismænd og tidligere administrerende direktør for SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 08/10/2019