Oversættelse er en stor opgave for en leder

Bibi Asklund har skrevet en masteropgave om en væsentlig udfordring: at formulere mål, som giver mening for både politikere, ledere og medarbejdere. At oversætte deres forskellige perspektiver er en vigtig del af løsningen, påpeger hun. For opgaven fik hun MPG Masterprisen 2017.

01/11/2017

Egentlig ville Bibi Asklund i sin masteropgave på MPG-studiet analysere den nuværende styring af det genoptræningscenter i Solrød Kommune, hun leder. Men hun opdagede hurtigt, at der slet ikke var enighed om målet med genoptræningscentret. Derfor blev fokus for masteropgaven: Hvornår er centret en succes?

At Bibi Asklund ændrede opgavens emne undervejs er blevet en pointe for hende som leder:

”Hvis vi ikke kan blive enige om, hvornår vi er en succes, hvordan kan vi så blive enige om, hvad målet skal være? Og uden mål, hvordan kan man så styre?” spørger hun.

Bibi Asklund har undersøgt spørgsmålet om succes ud fra Niklas Luhmanns systemteori samt interviews med sin udvalgsformand, sin direktør og sine medarbejdere, og hun har nu fået MPG Masterprisen 2017 for ”en spændende, original og relevant afhandling”.

Succes opfattes forskelligt

Analysen viser i første omgang, at succes opfattes forskelligt. For politikeren er succes ”tilfredse borgere”, for medarbejderne er succes at ”hjælpe borgerne”, og direktørens primære fokus er at skabe mest værdi for pengene, dog har hun også fokus på hjælp og tilfredshed.

”Det er logik for burhøns, at folk har forskellige perspektiver på succes. Det, jeg har set på i min opgave, er, at der sker to forskellige ting, når folk er uenige om, hvad for eksempel succes er,” forklarer Bibi Asklund.

Nogle fastholder deres eget perspektiv og forsøger at overbevise andre. Det kan ifølge Bibi Asklund betyde, at folk aldrig bliver enige, og at der ikke sker nogen udvikling.

”Den anden mulighed er, at vi udvider vores perspektiv, så det også omfatter den andens perspektiv. For eksempel at man udvider sit økonomiske perspektiv til, at økonomi samtidig betyder, at borgerne skal have den rigtige hjælp, for ellers bliver det dyrt i sidste ende,” siger hun.

Opgaven har for Bibi Asklund skabt endnu mere fokus på, at det er en stor ledelsesopgave at ”oversætte” de forskellige perspektiver, så de kan tænkes sammen.

”Man skal som leder undgå at snævre sit perspektiv ind. Alle dygtige ledere forsøger at undgå det uden nødvendigvis at tænke over deres handlinger og måder at tænke på, så min opgave præsenterer på den måde ikke ny viden. Det handler i stedet om, at vi som ledere skal være mere opmærksomme på og bevidste om ikke at gøre vores perspektiv snævert,” siger Bibi Asklund og fortsætter:

”Når det bliver komplekst, og jeg har travlt, kan jeg godt gøre en problemstilling mere smal for at få den til at være i mit hoved. Her er det nødvendigt at fortsætte med at holde sit perspektiv åbent, være rummelig og se tingene fra mange sider, selvom det betyder, at kompleksiteten fastholdes.”

Fælles fokus på borgeren

Bibi Asklund har desuden et bud på, hvad der kan udvikle en organisation som hendes:

”Vi skal i endnu højere grad have fokus på det, vi har fælles – borgeren. Hvis vi fastholder fokus på borgeren og ikke på perspektivet, så kan vi udvikle.”

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 01/11/2017