Oversættelse er nødvendigt og afgørende for strategiarbejdet

I den samme organisation kan der være mange forskellige opfattelser af, hvad ordet ”strategi” betyder. Derfor mener centerchef Nicki Olsen fra Rigspolitiet, at alle strategiprocesser bør begynde med at afklare: Hvad mener vi, når vi siger strategi? I sit afsluttende masterprojekt på MPG har han netop undersøgt, hvordan strategi forstås og oversættes, og nu har han fået MPG Masterprisen for årets bedste opgave.

19/01/2021

MPG

Hvad har du undersøgt i dit masterprojekt?

Som leder i det offentlige fylder strategi og implementering af strategi meget. Som centerchef har jeg ansvaret for at implementere den overordnede strategi, og derfor ville jeg gerne undersøge, hvordan strategi forstås og oversættes i min organisation, samt hvilken betydning det får for den efterfølgende implementering.

Hvorfor valgte du netop det tema?

Det var der i virkeligheden to årsager til. For det første har de forskellige fag gennem MPG-uddannelsen fået mig til at reflektere over, hvordan det strategiske arbejde fungerer i min organisation, da jeg selv og mine kolleger til tider oplever misforståelser i det strategiske arbejde i implementeringsfasen. For det andet, da jeg, kort tid inden jeg skulle skrive masteropgaven, blev centerchef, og dermed selv skulle stå for strategiarbejdet i mit center, blev jeg naturligt opmærksom på, hvordan det kunne lykkes. Dermed havde jeg en naturlig motivation, som gjorde, at min opgave ikke blot skulle være en teoretisk opgave, men være anvendelig, skabe ny viden og handlingsmuligheder for mig i mit arbejde med strategioversættelsen i mit center.  

Hvad kan du konkludere på baggrund af dit projekt?

Konklusionen kan i virkeligheden koges ind til noget meget konkret: Vigtigheden af et fælles sprog, herunder begrebsforståelsen af netop strategi. 

I mine interview kom det frem, at forskellige aktører i organisationen bl.a. opfatter begrebet "strategi" forskelligt. Når én aktør forstår strategi som en handlingsgivende plan, en anden forstår det som en rammegivende hensigt, og en tredje på en tredje måde, kan misforståelser opstå. Med oversættelsesteori blev det muligt at stille skarpt på netop denne problemstilling, og blive bevidst om netop "oversættelsen" som en nødvendig og afgørende del af strategiarbejdet.  

Hvilken betydning kan dit masterprojekt få for din organisation?

Konkret har min opgave fået den betydning, at jeg har stort fokus på netop oversættelsesarbejdet og det kommunikative. Jeg gør således meget ud af at drøfte og uddybe begreber og meninger i min kommunikation, hvor jeg inddrager såvel mine ledere som medarbejdere. Drøftelserne starter således ikke traditionelt med at undersøge, hvad der skal prioriteres i strategien osv. Drøftelserne starter på det sproglige plan - hvad er en strategi i vores center, hvad skal den, og hvad kan vi bruge den til?

Masterprojektet kan få afgørende betydning for strategiarbejdet, ikke blot i min organisation, men i alle organisationer, da det vil være min påstand, at disse sproglige udfordringer kan findes i langt de fleste organisationer - både offentlige og private. Det er konkret noget, jeg har forsøgt at italesætte og bringe ind i chefgruppen, således at vi tværgående kan have netop disse drøftelser.  

MPG-uddannelsen udvikler ledere personligt og professionelt. Hvordan har arbejdet med dit masterprojekt bidraget til den udvikling?

Det er svært at isolere masterprojektets bidrag til min udvikling, da det for mig er en fortsættelse af den udvikling, der har været igennem hele MPG-uddannelsen. Før uddannelsen havde jeg allerede mange års ledelsesuddannelse og erfaring fra Forsvaret. MPG-uddannelsens forskellige fag har skabt flere dimensioner og nuancer i mit lederskab. Det har blandt andet givet mig en langt større kontekstforståelse og har udviklet mit sprog og begrebsapparat mere, end jeg havde forventet.  

Det er naturligvis vanskeligt at adskille, hvad der direkte skyldes MPG, og hvad der skyldes den udvikling, jeg samtidig har været igennem i en ny organisation, ny kontekst og i et udviklingsforløb frem mod at blive centerchef. Der er dog ingen tvivl om, at den vekselvirkning, der har været mellem at udvide min teoretiske viden på MPG, reflektere og filosofere over ledelse sammen med medstuderende og undervisere, og endelig den praktiske mulighed for at bringe disse nye perspektiver i anvendelse, har været en utrolig givende og udviklende proces. En proces som gør, at jeg har udviklet mig som leder, langt mere end jeg havde forventet ved starten på MPG. Jeg havde allerede inden uddannelsen en omfattende fireårig lederuddannelse som officer, og MPG-uddannelsen har formået at bygge oven på denne, og vigtigst af alt skabe flere perspektiver, nuancer og dimensioner i mit lederskab. 

 

Om MPG Masterprisen

Prisen uddeles ved hver dimission på baggrund af indstillinger fra vejlederne af masterprojekterne og en repræsentant fra MPG’s aftagerpanel.

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 19/01/2021