Det er okay at vise sårbarhed

Den tidligere vicepolitiinspektør Lisbeth Jessen har haft brug for hele sin ledelseserfaring, efter at hun skiftede politiet ud med direktørstolen hos Danner.

12/12/2019

Lisbeth Jessen, Danner
Studierne på Master of Public Governance har sammen med min erfaring givet mig en ro og tro på, at vi er på rette vej, siger direktør Lisbeth Jessen om tiden hos Danner. Foto: Danner

Af: Jakob Rohde-Brøndum

Hvordan holder man hovedet koldt og hjertet varmt? Spørgsmålet blev for alvor aktuelt, da Lisbeth Jessen for tre år siden skiftede et job hos politiets ledelse ud med en direktørstilling hos Danner, som arbejder nationalt og internationalt for at stoppe vold mod kvinder og børn i nære relationer.

Den forhenværende vicepolitiinspektør i Rigspolitiet havde tidligere besiddet en lang række lederstillinger i politiet og havde her vænnet sig til det, hun beskriver som maskuline ledelsesværdier. Nu skulle hun pludselig agere i en verden med triste familieskæbner og kleenex-bokse på kontorerne i en organisation med langt flere kvindelige end mandlige ansatte.

”Det er lidt sjovt at tænke tilbage på, men noget af det første, jeg lagde mærke til, var helfgur-spejlene og kleenex-boksene, som jo meget godt viser, at vi er en kvindedomineret verden, hvor der arbejdes med svære følelser, og hvor det er okay at vise sårbarhed”, siger Lisbeth Jessen og understreger, at nærvær koblet med et blik for strategi og retning er vejen til at holde hovedet koldt og hjertet varmt.

Selv om forskellene mellem de to verdener kan virke store, peger Lisbeth Jessen dog på, at der også er mange ligheder.

”Der er selvfølgelig forskelle i sprog og kultur. Mænd er måske bedre til at gå på række, mens kvinder først skal have en forklaring på, hvorfor de skal gøre noget. Og Danners ansatte bruger også flere ord, end jeg har været vant til, og ting bliver ofte pakket lidt ind, og man taler mere om, hvad man tænker. Men når det er sagt, så er der også mange ligheder mellem en politigård og et krisecenter. Det er begge steder, hvor der opstår akutte situationer, og hvor der skal træffes beslutninger her og nu. Beslutninger som har stor indflydelse på menneskers liv, så jeg føler bestemt, at jeg har kunnet trække på mine erfaringer fra politiet”, fortæller Lisbeth Jessen.

Man skal lytte og korrigere 
Før ansættelsen hos Danner har Lisbeth Jessen læst flere moduler på CBS’s efteruddannelse Master of Public Governance, MPG. Det har givet hende viden og indsigt, som hun har brugt i forhold til de nye udfordringer hos Danner.

”Noget af det første, jeg gjorde, var at samle en stærk teamledelse samt være meget åben og opmærksom på at lade beslutninger kvalifceres af faglige nøglemedarbejdere og ledere. Samtidig er det min erfaring, at man som leder skal have mod til at træffe beslutninger, når der er brug for det, men være åben og lytte samt korrigere, hvis forudsætningerne ændrer sig”, siger Lisbeth Jessen og erkender, at der bestemt også har været udfordringer med at arbejde med frivillige.

”Enkelte frivillige, som har været med i mange år, mener slet ikke, at ledelsen har ret til at bestemme, og det har da givet konflikter omkring retningen og magten, og jeg har oplevet en adfærd, hvor jeg har været helt nede i mit personlige værdisæt og mærke efter, om det kunne tolereres”, fortæller Lisbeth Jessen.

Helt konkret har Danner arbejdet med en specialiseringsproces i huset, sideløbende med at møder, procedurer og metoder er blevet genovervejet. Hele tiden med fokus på værdien for målgruppen og at passe bedre på medarbejderne.

”Da jeg tiltrådte, var der to alvorlige påbud fra Arbejdstilsynet om det psykiske arbejdsmiljø. Det, der hurtigt blev synligt, var, at medarbejderne også havde brug for rammer, så ikke alt var til forhandling, fordi det simpelthen blev for udmarvende. Og så skulle der skabes rum til at være professionel og tage beslutninger uden at blive udfordret fra sag til sag af kolleger, både frivillige og ansatte. Der skulle mere fokus på den enkelte faggruppes kunnen, fordi det hele var flydt lidt sammen, og alle bød ind på alle områder”, fortæller Lisbeth Jessen.

Akademisk ballast
Ud over de mange års erfaring fra politiet har Lisbeth Jessen også trukket på den akademiske ballast, som masterstudierne på CBS har givet hende, og især modulerne om strategisk ledelse, strategisk selvledelse og filosofsk coaching har været brugbare på Danner.

”Jeg kan og skal ikke matche mine medarbejderes faglighed, så det handler for mig og ledergruppen om at sætte retningen, rammerne og målet, og så stole på medarbejdernes faglighed og sørge for, at alle ser og forstår den fælles vej, og der har MPG-studierne sammen med erfaring givet mig en ro og tro på, at vi er på rette vej”, understreger Lisbeth Jessen.

Ud over et krisecenter består Danner af et internationalt videncenter med akademiske medarbejdere samt rådgivningsydelser og stab. Det er vidt forskellige kompetencer, opgaver og tempi. Grunddriften er forskellig, men forståelsen af kerneopgaven skal overordnet være ens, hvis ansatte og frivillige ikke skal løbe i hver sin retning.

”Vi har derfor arbejdet meget forskelligt og tilpasset, samtidig med at vi har prøvet at have blik for den samskabelse, som er hele Danners unika. Vi har arbejdet sammen med en af mine tidligere undervisere fra CBS, Anders Raastrup Kristensen, der har en stor ære i, at vi har arbejdet effektivt med strategisk selvledelse”, fortæller Lisbeth Jessen.

Anders Raastrup Kristensen har hjulpet med at inspirere og facilitere udviklingen fra selvbestemmelse og til strategisk selvledelse.

”Det kan have mange navne, men handler grundlæggende om, at den enkelte medarbejder og frivillige skal kende den strategiske vej og handle derudfra. Ingen i dag har tid til detailledelse, altså at ledelse er sådan en slags beslutningskylling, der sidder og siger ja eller nej. Derfor er der brug for noget i stedet – klare rammer, gode vaner og viden om retningen, som medarbejdere og frivillige så kan handle frit indenfor. Fx når den dygtige frivillige tager røret, skal de være klædt på omkring Danners mærkesager og metoder. Derfor er uddannelse og løbende åben kommunikation om værdier og løbende sparring helt vildt vigtigt”, understreger Lisbeth Jessen.

Professionelt netværk
Ud over konkret viden har Lisbeth Jessen også brugt studierne til at få et professionelt netværk, der kan give sparring og dele erfaringer fra andre organisationer.

”Når man driver en NGO med et internationalt videncenter samt et krise- og rådgivningscenter, har man rigtig meget samarbejde ud af huset med blandt andre kommuner, erhvervslivet og fonde, og der kan jeg bruge netværket til at skabe relationer og få brugbar viden fra andre virksomheder og offentlige institutioner”, siger Lisbeth Jessen.

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 13/12/2019