Offentlig værdiskabelse – en ny måde at lede på?

Diskussionen skal flyttes fra, at den offentlige sektor skal være mere effektiv, til hvilken værdi sektoren skaber, når den løser opgaver effektivt, mener CBS-professor og MPG’s studieleder, Anne Reff Pedersen. Offentlig værdiskabelse er temaet for årets MPG-konference.

04/09/2018

Public value som en ny ledelsesvej

Den offentlige sektor står ledelsesmæssigt i stampe. I år har Ledelseskommissionen nedsat af regeringen skabt debat om den offentlige ledelsespraksis, og sidste år opstod en større kritik af new public management som styringsform, forklarer Anne Reff Pedersen, som er professor mso ved Institut for Organisation på CBS og studieleder på MPG. Hun peger på, at offentlig værdiskabelse kan være et bud på en ny ledelsesform, som konkret kan være med til at skabe værdi for samfundet. Ikke bare på overskriftsniveau, men som en praktisk ledelsesanvisning.

”Tit diskuterer vi kerneopgaven i den offentlige sektor ud fra brugernes perspektiv. Offentlig værdiskabelse er et bredt begreb, som ser på, hvordan sektoren kan skabe værdi for både brugere, ansatte og samfundet. Det betyder, at man som leder skal have et strategisk sigte. For hvilken værdi er det, man vil skabe? Man skal ikke bare lede ud fra egen organisation, men ud fra organisationens placering i samfundet,” siger Anne Reff Pedersen.
 

Legitimitet i organisation og samfund

Professor Mark H. Moore fra Harvard University er ophavsmand til begrebet ’public value’, og han kommer nu til Danmark som hovedtaler på MPG’s årlige konference for at være med til at udfolde, hvordan begrebet kan bruges i en ledelseskontekst og som en ny ledelsesvej – også i en nordisk kontekst.

Mark H. Moore har for eksempel undersøgt, hvordan det lokale politi i New York kan arbejde med offentlig værdiskabelse.

”Typisk vil politiet arbejde efter fastsatte mål om tryghed i nærområder, og med hvor mange bøder der skal udstedes. Politiet i New York valgte at spørge borgerne om, hvad politiets hovedopgave er, og spurgte de ansatte om, hvad der er vigtigt for dem for at få organisationen til at fungere, for til sidst også at tale med ledelsen om, hvordan den kan øge værdien af politiets arbejde. Moore peger på nødvendigheden af et helhedsblik for at sikre legitimitet i både organisation og samfund,” forklarer Anne Reff Pedersen.

Mark H. Moore opererer med en strategisk trekant, hvor lederen i midten skal sørge for, at de tre hjørner forenes:
-        hvilken værdi organisationen skaber
-        organisationens kapacitet
-        og samfundslegitimiteten

Du kan læse mere i Mark H. Moores seneste bog Recognizing Public Value.


Effektivitet er et middel, ikke et mål

Ifølge Anne Reff Pedersen har der i den offentlige sektor de seneste ti år været fokus på effektivitet. Det er stadig en vigtig offentlig værdi, men ikke en værdi, der kan stå alene. Omkostningsbevidsthed skal derfor ikke være målet, men en del af midlet til at nå målet. Og målet må tage udgangspunkt i, hvordan organisationen skaber værdi i samfundet.

”Som leder kan man typisk tænke, hvordan man optimerer og skaber effektivitet på det sygehus, hvor man er ansat. Men hvis man er syg, handler det ikke kun om, at Herlev Gentofte Hospital skal være effektivt, for et patientforløb vil involvere forskellige aktører. Med begrebet ’public value’ tænker man i sammenhænge, og det er en netværkstankegang, hvor hver enkelt organisation skal bidrage til noget større,” siger Anne Reff Pedersen.

Hun mener, at offentlige ledere i dag skaber værdi, men også at det sker lidt tilfældigt. Derfor skal der en strategi bag, og diskussionen skal flyttes fra, at sektoren skal være mere effektiv, til værdien, sektoren skaber, når den løser opgaver effektivt, forklarer hun.

”I Danmark har vi så travlt med at gøre hovedrent i vores maskinrum, så det bliver bedre, mens de i USA også er vant til at diskutere globalisering, demokratisering, politisk fragmentering og andre store spørgsmål og forstå deres udfordringer i lyset af dem. ’Public value’ inddrager som begreb en samfundsmæssig dagsorden og helt specifikke forhold i den enkelte organisation. Og som leder får man værktøjer til at binde det abstrakte sammen med det konkrete.”

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 08/10/2019