Hvor er offentlig ledelse på vej hen?

På MPG har vi i foråret 2018 afviklet tre succesfulde debatmøder om aktuelle emner inden for offentlig ledelse. Vores debatmødevært og eksterne lektor, Anders Raastrup Kristensen, samler op på forløbet.

07/06/2018

MPG-debatmøder foråret 2018 - en status ved Anders Raastrup Kristensen

Der sker mange interessante ting inden for offentlig ledelse i disse år. Teknologi omformer, hvordan vi arbejder. New Public Management-paradigmet bliver udfordret af tillidsdagsordenen. De offentlige ydelser skal leveres med borgerne i centrum. Der er mange af de dagsordner, som tegner sig nu, der grundlæggende vil ændre rammerne for offentlige ledelse i fremtiden.

Hvordan vil offentlige ledelse se ud i fremtiden? Det spørgsmål har været omdrejningspunktet for tre debatmøder på MPG i foråret 2018. Formålet med møderne har været at skabe en platform, hvor studerende på MPG-uddannelsen kan mødes på tværs af fag og interesser for sammen med alumne, oplægsholdere og undervisere at diskutere fremtidens offentlige ledelse.

På første debatmøde berettede formand for Ledelseskommissionen, Allan Søgaard Larsen, om kommissionens kommende anbefalinger. Allan fortalte levende og udfordrende om de ting, offentlige ledere kan blive bedre til og om de områder, hvor offentlige ledere kan få bedre vilkår. Ledelsesopgaven skal have fokus på værdiskabelsen for borgerne, og lederen skal være i stand til, gennem nærvær til medarbejderne og opgaverne, at skabe forståelse og mening for medarbejderne, så de opnår følgeskab til løsningen af samfundets kerneopgaver. 

Årets andet debatmøde omhandlede digitaliseringsklar lovgivning. Her fortalte Lektor på CBS, Helle Zinner Henriksen, om udfordringerne ved digitaliseringsklar lovgivning, og daværende Koncerndirektør i ATP, og direktør i Udbetaling Danmark, Lillian Mogensen, fortalte om de positive aspekter ved at gøre lovgivning digitaliseringsklar. Helle påpegede, at en af hovedudfordringer er, at digitaliseringsklar lovgivning bliver effektiv ved, at der indsamles information og viden om borgerne på tværs af den offentlige sektor. Lillian argumenterede omvendt for, at det offentlige, ved netop at have adgang til en samlet viden om borgerne, kan levere en meget bedre ydelse.

På vores tredje debatmøde fortalte kommunikationsrådgiver, Benjamin Rud Elberth, om, hvordan offentlige ledere kan bruge sociale medier aktivt i deres ledelse. Offentlige ledere er i høj grad til stede på sociale medier, og det kan have stor effekt men forudsætter, at man bruger de sociale medier rigtigt og forstår at vælge den rigtige tone og de rigtige kanaler for de debatter, man ønsker at indgå i. Rune Heiberg Hansen, tidligere Områdechef i Danmarks Akkrediteringsinstitution, og Ina Stevenius Ringsdal, Arbejdsmarkedschef i Ballerup Kommune, gav konkrete og praksisnære ideer.

De tre første møder har været fulde af gode oplæg og debatter. Vi ser frem til efteråret, hvor vi arbejder på et arrangement om sammenhængsreformen, der rummer kimen til en grundlæggende nytænkning af det offentlige og derved også, hvad offentlige ledelse vil være i fremtiden.

Dato og yderligere information om efterårets debatmøde opdateres her på siden under Arrangementer samt på MEET MPG

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 08/10/2019