Offentlig ledelse er mere end din egen organisation

Store samfundsudfordringer kræver, at ledere i den offentlige sektor bidrager til fællesoffentlige strategier. Det mener professor i offentlig ledelse og styring på CBS, Carsten Greve. Han opfordrer derfor til, at lederne fokuserer på bredt samarbejde på tværs af offentlige organisationer.

09/09/2019

Af Jakob Rohde-Brøndum

De fleste ledere kan sikkert blive enige om, at silo-tankegang ikke er fordrende for udviklingen i hverken deres egen organisation eller i samfundet. Alligevel ender arbejdet i forbindelse med store reformer og samfundsudfordringer ofte i snæversynede diskussioner, hvor parterne kun forsvarer egne interesser.


Det er en skam. For fælles samfundsudfordringer kræver offentlige ledere, som kan arbejde sammen om fælles initiativer og strategier. Det mener professor i offentlig ledelse og styring på CBS, Carsten Greve.


Han introducerer derfor begrebet ”fællesoffentlig ledelse” som modsvar til tidligere tiders silo-tankegang.


”Fællesoffentlig ledelse kan være med til at give et større overblik og forståelse for andre offentlige organisationers bevæggrunde. Og når offentlige ledere aktivt bidrager til strategier og arbejder sammen med andre offentlige organisationer for at skabe værdi, kan de være med til at løse fælles problemer i den offentlige sektor”, siger Carsten Greve, som har skrevet bogen ”Fællesoffentlig ledelse”, der er udkommet på Djøf Forlag.

 

Et forpligtende fællesskab

Ifølge Carsten Greve kræver den fællesoffentlige ledelse, at ledere i den offentlige sektor erkender, at der er en fælles problemstilling, som deres egen organisation ikke kan løse alene, og samtidig skal de erkende, at de hver især er forpligtet til at komme med bidrag til løsninger, som indgår i et større fællesskab.


”Konventionel offentlig ledelse beskæftiger sig tit med reaktioner på hændelser eller på kortsigtede taktiske tiltag for at opnå større effektivitet. Fællesoffentlig ledelse lægger derimod op til, at der udarbejdes langsigtede strategier”, understreger Carsten Greve.


Konventionel offentlig ledelse betyder ifølge Carsten Greve også tit, at organisationen går videre til næste udfordring, når et konkret problem er løst. Mens fællesoffentlig ledelse tænker i opbygning af styringskapacitet, så problemet kan håndteres i fremtiden, hvis det opstår igen.


”Det kræver, at lederne tænker mere langsigtet og er parate til at indgå i fælles strategier, som på længere sigt kan skabe mere offentlig værdi”, påpeger Carsten Greve og nævner NemId og hele den offentlige digitalisering, som et godt eksempel på et område, hvor fællesoffentlig ledelse har spillet en central rolle.


Flere aktører deler ansvaret

Staten, regionerne og kommunerne erkendte omkring årtusindeskiftet, at det ikke nyttede noget, hvis digitaliseringen af den offentlige sektor blev indført uden fælles løsninger mellem enheder, der formelt set var forskellige.

Derfor gik de først sammen i ”Den digitale taskforce”, og arbejdet blev hurtig organiseret gennem udarbejdelse af fællesoffentlige digitaliseringsstrategier.


”Senere blev taskforcen nedlagt, og det blev Digitaliseringsstyrelsen, der koordinerede arbejdet, men stadig i tæt samspil med regioner og kommuner og med fællesoffentlige digitaliseringsstrategier som samlingspunkt”, fortæller Carsten Greve og fremhæver, at der kun vil komme endnu flere udfordringer i fremtiden, som kræver fællesoffentlig ledelse.


”Det kan f.eks. være, når kommuner, regioner, staten og EU inviterer hinanden til at samarbejde om nye emner, som f.eks. udfordringer på klimaområdet, hvor Danmarks klimalov danner rammen om en fælles strategisk indsats. Her vil det være oplagt at bruge fællesoffentlig ledelse, da ansvaret er spredt ud på flere aktører”, siger Carsten Greve.

 

Stor konference om fællesoffentlig ledelse

Fællesoffentlig ledelse er et tema på efteruddannelsen Master of Public Governance på CBS og samtidig overskriften for masteruddannelsens årlige konference, som afholdes på CBS i København den 17. september kl. 9.00-13.00

”Vi har valgt at sætte fokus på det svære samarbejde på tværs - både inden for den offentlige sektor, men også i forholdet til frivillige og private aktører. For vi må jo konstatere, at rigtig mange udfordringer ikke kan løses af én afdeling, én organisation eller én sektor. Det gælder klimaudfordringerne, social ulighed, kriminalitet, forebyggelse af sygdom osv.”, siger lektor på CBS og studieleder på Master of Public Governance Susanne Boch Waldorff og peger på, at en leder i den offentlige sektor er en strategisk nøgleperson i forhold til at løse udfordringerne.

”Men der er behov for meget mere inspiration, refleksion og mod, hvis der skal ske ændringer i den måde, som opgaver løses på i dag”, tilføjer hun.

På konferencen vil årets keynote speaker, professor Jean Hartley fra The Open University i Storbritannien, blandt andet komme ind på sit syn på fremtidens offentlige ledelse. Hun har gennem to årtier bidraget til forskningen inden for offentligt lederskab og har blandt andet været optaget af ledelse på tværs i den offentlige sektor.

 
Sidst opdateret: Master of Public Governance // 09/09/2019