Nyt OLM på MPG fra efteråret 2019

Et nyt obligatorisk modul på MPG skal gøre offentlige ledere bedre i stand til at navigere i en offentlig sektor, som i stigende grad præges af ambitiøse og mangeartede digitaliseringsstrategier og -projekter.

 
14/12/2018

MPG sætter digitalisering på skemaet fra efteråret 2019

Fra efteråret 2019 indfører MPG et nyt, obligatorisk modul for deltagerne på uddannelsen, nemlig modulet Digitalisering, organisering og ledelse, som netop nu er under udarbejdelse. Modulet udvikles af Ursula Plesner og Lise Justesen, som begge er lektorer på Institut for Organisation på CBS.

MPG’s studieleder, Anne Reff Pedersen, fortæller om bevæggrunden for at oprette modulet:

”Den danske, offentlige sektor er netop kåret til at være verdens bedste til digitalisering. Det betyder, at digitalisering er en stor del af offentlige lederes virkelighed. Vi vil på MPG gerne hjælpe de offentlige ledere til at blive endnu bedre til at forstå fremtidens digitale, offentlige sektor og til at forstå, hvordan man kan lede i en digital governance tidsalder. Derfor er et nyt obligatorisk ledelsesfagligt modul om digital ledelse og e-governance et vigtigt skridt i processen med at klæde offentlige ledere på til at kunne følge med tiden og lede morgendagens offentlige, digitaliserede sektor.”

Modulet giver indblik i måder hvorpå, det er lykkedes offentlige organisationer at skabe værdi ved at øge kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen og i ledelsesudfordringer, der knytter sig til digitalisering og vil desuden belyse ledelsesmæssige dilemmaer, der opstår med de politiske, etiske og organisatoriske aspekter af digitalisering.

Undervisningen er naturligvis forankret i forskning og tager afsæt i klassiske tekster om forholdet mellem organisation, ledelse og teknologi kombineret med nyere forskning om digitalisering i den offentlige sektor, primært med fokus på Danmark. Gennem arbejdet med konkrete digitaliseringsprojekter og deltagernes egne cases og ledelsesopgaver/-dilemmaer giver modulet viden om, hvordan digitalisering påvirker organisationer, arbejdet og ledelsesopgaverne i den offentlige sektor samt værktøjer til at identificere, forstå og kritisk reflektere over vilkårene for og konsekvenserne af digitalisering i organisationer.

Vi ser frem til at kunne dygtiggøre deltagerne på MPG på et spændende og højaktuelt udviklingsområde.
 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 08/10/2019