Nye artikler om offentlig ledelse på gaden

Public Governance Research giver masser af tankevækkende læsestof til juleferien. Udgivelsen er tredje årgang i MPGs artikelserie, som formidler forskning om offentlig ledelse til offentlige ledere.

 
19/12/2017

I dag kan man tale om, at finanskrisen i samfundsøkonomisk forstand er ovre. Men i politisk og administrativ forstand viser krisen sig stadig i form af ressourceknaphed og et permanent pres for effektiviseringer. Det stiller især offentlige ledere over for store ledelsesmæssige udfordringer, og netop de udfordringer er omdrejningspunktet i en ny artikel skrevet af lektor Gunnar Gjelstrup fra Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, som underviser på MPG.

Artiklen er en del af samlingen Public Governance Research, som udkommer en gang om året, forklarer redaktør Ursula Plesner. Hun er MPG-underviser og lektor ved Institut for Organisation på CBS .

”Artikelsamlingen er lavet til lige præcis studerende på MPG, og den belyser nogle af de problematikker, offentlige ledere står midt i. Man kan i artikelserien stifte bekendtskab med helt nye undersøgelser og relevant international forskning, alt sammen på et fagligt højt niveau. Samtidig er artiklerne lettere at gå til end typiske forskningsartikler, for de er på dansk og ofte kortere end traditionelle forskningsartikler.” siger hun.                                                                                                         

Studerende bidrager

Forskere fra CBS og Københavns Universitet har denne gang skrevet artiklerne, og for Gunnar Gjelstrup var det særligt muligheden for at levere ny viden i samarbejde med de studerende på MPG-uddannelsen, der gjorde, at han bidrager til serien.

MPG-studerende har udfyldt spørgeskemaer og debatteret med ham i undervisningen på valgfaget ”På sporet af offentligt lederskab under og efter krisen” og på det obligatoriske modul "Offentlig styring".

”Det har givet ny viden, der er særlig, i kraft af at den er skabt i dialog med mere end 200 offentlige mellemledere, der er i gang med deres MPG-uddannelse,” forklarer han.

Hans forskning peger på, at finanskrisen har ført til en udbredt centralisering i det offentlige. Men trods det er det lykkedes nogle offentlige ledere at gøre op med uhensigtsmæssig silotænkning og i stedet koordinere på tværs.

Når det løber en koldt ned ad ryggen

Ifølge Ursula Plesner er der meget godt læsestof i årets udgivelse. Blandt andet en artikel, som lancerer begrebet "hjemsøgte øjeblikke".

"Artiklen sætter fokus på, hvordan ledere kan få en nærmest kropslig erkendelse. De kører af sted med en strategiimplementeringsproces, alle er enige om retningen, men pludselig løber det koldt ned ad ryggen på en leder, der spørger sig selv: ’Hvad har vi gang i?’” forklarer Ursula Plesner.

Artiklen reflekterer teoretisk over den situation og præsenterer et kritisk blik på strategi og forandring, fortæller hun.

Læs artiklerne fra den seneste udgave af artikelserien Public Governance Research.

Ursula Plesner fortæller også, at årets sidste udgivelse bliver en metodeartikel, som MPG-studerende kan bruge i deres refleksioner over forskellene på vidensproblemer og ledelsesproblemer. Den følges til næste år op af en anden type metodeartikel, der zoomer ind på kunsten at skrive en akademisk opgave og giver konkrete forslag til struktur og argumentation.

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 19/12/2017