Nordisk master i Politiledelse

Nordisk master i Politiledelse udbyddes fra foråret 2019 ved Politihøgskolen i Norge. Masteruddannelsen er et samarbejde mellem Politihøgskolen, Linnéuniversitet i Sverige og Copenhagen Business School.

15/02/2019

Ny Nordisk master i Politiledelse

 
Nordisk master i Politiledelse er en ny master. Målgruppen for studiet er ledere innenfor justissektoren i Norge, Sverige og Danmark. Med dette menes ledere i politi- og lensmannsetaten, påtalemyndigheten, Justisdepartementet og Politidirektoratet samt ledere i kriminalomsorgen. Utdanningen skal bidra til å høyne lederkompetansen i politiet.
 
Formålet med å vektlegge samarbeidet mellom de nordiske landene gjennom en felles utdanning, er både å lære av hverandre og etablere systemer som gjør det lettere å håndtere grenseoverskridende kriminalitet. Politihøgskolen tilbyr derfor en felles nordisk erfaringsbasert mastergradsutdanning i politiledelse i samarbeid med Linnéuniversitetet i Sverige og Copenhagen Business School i Danmark.
 
Studiet er organisert i syv emner som er integrert i hverandre. Hvert av emnene er tett knyttet til praksis i norsk, dansk og svensk politi. I tillegg til faglig fordypning legges det vekt på kritisk refleksjon over etiske dilemma og roller i utøvelse av politiledelse. Undervisningsspråket i masterutdanningen er norsk, dansk og svensk – avhengig av hvilke institusjoner som har ansvaret for de enkelte emner. I løpet av de første to årene vil 30 prosent av undervisningen foregå i Danmark og 30 prosent i Sverige. I tillegg vil fire av syv emner ha fagansvarlige fra Danmark og Sverige. Undervisningen ivaretas av ansatte ved de to samarbeidende institusjonene. Det vil hentes inn relevante case fra både Norge, Danmark og Sverige.
 
Studiet går på deltid over tre år, har et omfang på 90 studiepoeng og har en studieavgift totalt på NOK 150.000.
 
Vil du vide mere om Nordisk master i Politiledelse? Læs mere her. Find også vej til hele studieplanen
 
 

Ansøgnigsfristen er 1. april 2019.

Søg optagelse

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 15/03/2019