MPG’en ruster mig endnu bedre til daglige ledelsesudfordringer og strategiske tiltag

Jeg får et optimalt samspil mellem ledelsesteori og min praktiske ledelsesvirkelighed på MPG, fortæller Lisbet Schønau, sekretariatschef hos Dansk Råd for Genoplivning. I det kommende semester ser hun særligt frem til faget om fællesoffentlig ledelse.

25/01/2021

Lisbet Schønau

Hvorfor har du valgt at tage en MPG?

Jeg valgte MPG-uddannelsen, fordi det er en forskningsbaseret lederuddannelse, som giver mulighed for at reflektere over min rolle som sekretariatschef og lære om arbejdsfelter og ledelsesudfordringer i andre organisationer. Gennem uddannelsen får jeg trænet min analytiske sans, og jeg bringer i højere grad teoretisk viden i spil i forhold til både daglige ledelsesudfordringer og strategiske tiltag.

Det tiltalte mig, at uddannelsen tager udgangspunkt i min ledelsesvirkelighed og giver mig mulighed for at arbejde med opgaver fra mit arbejdsliv fra flere vinkler og perspektiver. For mig at se giver denne kobling mellem ledelsesteori og min praktiske ledelsesvirkelighed et optimalt samspil.

Hvad betyder uddannelsen for dit personlige lederskab?

Jeg får ny indsigt i ledelsesteorier og samfundsvidenskabelige perspektiver, og det er med til at udvikle min tilgang til at analysere og løse konkrete ledelsesmæssige problemstillinger.

MPG-uddannelsen tvinger mig ud af min comfort-zone og giver mig mulighed for at eksperimentere med min faglighed og mit daglige virke. Jeg får indsigt i nye sider af mig selv og et bedre overblik over mine styrker og svagheder. Det giver mig viden om, hvornår jeg er på hjemmebane, og hvornår jeg skal være mere opmærksom.

Samlet set føler jeg, at jeg bliver bedre rustet til at agere i en dynamisk og omskiftelig verden, der hele tiden er i bevægelse.

Hvad betyder din MPG-uddannelse for din organisation?

Uddannelsen giver mig en bedre forståelse af den organisatoriske kontekst, som både jeg selv og min organisation indgår i. På det første år af MPG-uddannelsen har jeg fordybet mig i ny teori om at lede effektivt i samspillet mellem borgere, fagprofessionelle, politikere og administration, og jeg har trænet min evne til at navigere både opad og nedad. Det har givet mig nye redskaber til at kommunikere og løse strategiske opgaver, som er værdiskabende for min organisation.

Hvad glæder du dig særligt til i dette semester?

Det første semester har været præget af COVID-19, som har udfordret os alle og omlagt en del af undervisningen til digitale platforme. Trods dette har vi formået at knytte bånd og skabe relationer på det faste holdforløb, som jeg er en del af, og jeg glæder mig til fortsat at lære og sparre og have det sjovt med mine dygtige medstuderende.

Jeg oplever, at vi har en høj og god energi på holdet, og at vi har skabt et tillidsfuldt og fortroligt rum, hvor vi sammen bliver klogere på vores egne og hinandens ledelsesudfordringer og får indsigt i ligheder og forskelle i vores arbejdsfelter.

På den anden halvdel af min MPG-uddannelse glæder jeg mig til at dykke ned i rollen som ”fællesskaber” og eksperimentere med aktionsforskning som metode til at øge fællesoffentligt samarbejde i faget ”Fællesoffentlig Ledelse”. Selvom jeg føler, at jeg næsten lige er startet, skal jeg også til at orientere mig imod mit masterprojekt i det kommende semester.

Find alle fag på MPG.

 

Blå bog

Lisbet Schønau, 46 år, er uddannet cand.comm. og er i dag sekretariatschef hos Dansk Råd for Genoplivning. Hun begyndte i 2020 på det faste holdforløb på MPG. 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 25/01/2021