MPG-uddannelsen giver tid til refleksion

Kontorchef Anders Porse fra Københavns Kommune oplever, at han efter at være begyndt på sin MPG byder mere ind på møder med ledergrupperne i Koncernservice. For efteruddannelsen på CBS giver ham det, en travl hverdag ikke gør: Tid til refleksion.

01/02/2021

Anders Porse

Hvorfor har du valgt at tage en MPG?

Jeg har ikke nogen teoretisk lederuddannelse, men til gengæld en del års erfaring som leder, og da jeg på et tidspunkt forventer at skulle flytte og dermed finde nyt job, tænkte jeg, at det var en god idé med en lederuddannelse. Min direktør anbefalede mig MPG - jeg fulgte hans anbefaling, og her er jeg så.

Hvad betyder uddannelsen for dit personlige lederskab?

Jeg føler mig meget inspireret. I alle fag arbejder vi med udgangspunkt i egen ledelsespraksis og udfordringer, og det er meget givende. Man taler meget om, at ledere skal bruge tid på refleksion over egen praksis, og det, kan jeg nu se, er meget vigtigt. Det er bare svært at finde tid til og prioritere i en travl hverdag. MPG-uddannelsen giver så tid til denne refleksion. Jeg tænker hele tiden mine opgaver på uddannelsen i forhold til min aktuelle ledelsespraksis og sætter dermed også teori og læring i forhold til det. Derudover er nogle opgaver så praksisnære, at jeg rent faktisk implementerer dem, hvis ikke fuldt så delvist i min dagligdag. F.eks. har Ledelsesudviklingsforløbet, som vi i skrivende stund er ved at afslutte, været meget lærerigt og udviklende.

Hvad betyder din MPG-uddannelse for din organisation?

Som nævnt benytter jeg min læring i min ledelsespraksis, så på den måde har det efter min vurdering værdi for organisationen og udviklingen af mit område. Min personlige udvikling har også medført, at jeg byder mere ind i drøftelserne i ledergrupperne og dermed i højere grad præger udviklingen i hele organisationen.

Hvad glæder du dig særligt til i dette semester?

Jeg går ind i det 3. semester med to nye valgfag og et obligatorisk fag: Narrativ ledelse af tværgående samarbejde og Ledelse af videndeling samt Strategisk HRM i det moderne arbejdsliv. Jeg synes, alle fag lyder meget spændende, så jeg glæder mig meget til dem alle. I løbet af 2. semester har jeg også oplevet sammenhængen fra de afsluttede fag til de nye. Teorien går igen på en måde, så jeg kan bruge det i min læring og netop bruge sammenhængen i forhold til min praksis. Jeg glæder mig derfor til, at summen af læring er endnu større i forhold til min fremtidige ledelsespraksis.

Find alle fag på MPG. 

 

Blå bog

Anders Porse er 54 år og kontorchef i Koncernservice, Københavns Kommune. Tidligere har han været teamleder i Kundecentret hos BRFkredit, marketingchef hos EDC Storm & Partnere samt selvstændig inden for reklame og marketing. Han begyndte i 2020 på det faste holdforløb på MPG.

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 01/02/2021