MPG udbyder 7 helt nye valgfag i efteråret 2018

MPG udbyder i efteråret 2018 en lang række spændende valgfag, hvoraf 7 er helt nye. Desuden imødekommer MPG regeringens kommende sammenhængsreform ved at udbyde hele 6 valgfri ledelsesmoduler.

07/06/2018

Spændende valgfagsudbud på MPG i efteråret 2018

Vi ser allerede frem til et indholdsrigt efterårssemester på MPG, og vi er glade for at kunne meddele, at efteråret 2018 byder på en række helt nye og spændende valgfag på MPG, som naturligvis har til formål at understøtte de obligatoriske moduler og give deltagerne på MPG bred mulighed for at styrke deres individuelle kompetencer i den retning, de har behov for.

Lektor på CBS og valgfagskoordinator på MPG, Susanne Boch Waldorff, fortæller om efterårets valgfagsudbud:
 
”Sammensætningen af efterårets valgfag er en bred pallette af fag rettet mod den overordnede styring og organisering af den offentlige sektor men også mod de personlige ledelseskompetencer.”

På MPG er vi opmærksomme på regeringens proklamerede sammenhængsreform, som efter planen sættes i værk til efteråret 2018. Vi er især opmærksomme på de behov, der knytter sig til to af reformens hovedoverskrifter, nemlig digitalisering og ledelse. Ledernes rolle skal ifølge reformoplægget styrkes, og MPG’s dna ligger netop i arbejdet med at styrke offentlig ledelse. Det arbejdes der både med på det obligatoriske modul, ’Ledelsesudviklingsforløb’ og på det nyudviklede modul ’Leadership: Teori og praksis i offentlige organisationer’. Som supplement til de obligatoriske moduler udbyder vi i efteråret 2018 hele 6 valgfri ledelsesmoduler med overskrifter som ’Personligt lederskab, coaching og protreptik’, Tillidsbaseret ledelse’ og ’Ledelse opad’. Derudover ønsker vi også at sætte fokus på digitalisering, og derfor udbyder vi til efteråret det valgfrie modul ’Styring i digitaliserede organisationer’.

Susanne Boch Waldorff fortsætter:
”Et af MPG’s eksisterende valgfag ’Ledelsesretorik’ udbydes igen på både dansk og engelsk, denne gang med større vægt på samspillet mellem retorik og den organisatoriske kontekst. Og et helt nyt valgfag, der har trukket mange tilmeldinger, er ’Ledelse af offentlig værdiskabelse’, som er relevant i forhold til ledernes egne muligheder for at arbejde strategisk med værdiskabelse, og der undervises fx i Mark Moores begreb om ’public value’.”

Professor Mark Moore fra harvard University gæster i øvrigt MPG’s konference om offentlig ledelse på Nationalmuseet d. 25. september i år - læs mere om konferencen her.

I forbindelse med oprettelsen af nogle af modulerne byder vi velkommen til nye undervisere fra både CBS, KU og RUC. Som ny underviser på MPG fra KU kommer fx Professor Karen Lund Pedersen med det højaktuelle valgfag ’Sikkerheds- og risikoledelse’:
 
”Vi udbyder løbende valgfag, der retter sig mod et specifikt policy område. I efteråret er det ’Sikkerheds- og risikoledelse’, som vil opprioritere det faglige område med fokus på udfordringerne omkring sikkerhed og risiko, mange offentlige ledere møder”, slutter Susanne Boch Waldorff.

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 08/10/2019