MPG står midt i en spændende udvikling

Forårets semester er godt i gang, og jeg vil bruge klummen til denne gang at se tilbage på aktiviteterne i det forrige semester og frem mod begivenheder på MPG i 2018, skriver studieleder Anne Reff Pedersen.

12/03/2018

Tid er en væsentlig faktor, der skaber fælles erindringer, og da fortiden er med til at forme nutiden og fremtiden, er det vigtigt at tage sig tid til at reflektere over dem alle tre.

MPG bygger videre på MPA’s fundament

I begyndelsen af 2018 sagde CBS farvel til Master of Public Administration, som i mange år har været pioner inden for efteruddannelse af offentlige ledere og forskning i offentlig ledelse. MPA var den første, danske lederuddannelse målrettet offentlige ledere, og den var gennem alle sine år en stærk og populær efteruddannelse, som bidrog til at professionalisere ledelsesdisciplinen i Danmark. Vi var på MPG i starten af 2018 med til at afslutte en epoke i dansk efteruddannelse med fejringen af det sidste hold MPA-dimittender.

Gennem årene har mange offentlige ledere gennemført MPA-uddannelsen, hvorpå engagerede undervisere og studieledere har sat deres præg, medvirket til en stærk forskningsforankring i offentlig ledelse på CBS og dermed bidraget til kompetenceudviklingen af ledere i den offentlige sektor.

Der har altid været stærke og engagerede kræfter bag MPA-uddannelsen, hvor både traditionelle og mere fremsynede administrationsdiscipliner var med til at styrke dannelsen af den offentlige leder. På MPG har vi fornøjelsen af at arbejde tæt sammen med de dedikerede, tidligere MPA-undervisere, og således bygger MPG videre på MPA’ens fundament og markerer fremtidens mere individuelt orienterede lederuddannelsesforløb, hvor dedikerede ledere/studerende og forskere/undervisere i fællesskab kaster deres engagement og tid i at fremme offentlig ledelse.

MPG er et kraftfuldt felt

I uddannelsestider, hvor belønningssystemerne primært tilgodeser forskningsmeritter, kan det betyde svære vilkår at være studieleder og finde engagerede og dedikerede dansktalende undervisere. Men både på MPA og MPG har vi altid oplevet stort engagement, hvor diskussioner, visioner og idéer står i kø for at udvikle og forbedre. Ingen detaljer er for små. Evalueringer fra de studerende endevendes, maden, indretningen af lokalerne diskuteres, mens fremtidens synopsismodeller afprøves. Dansk efteruddannelse til offentlige ledere er et særligt levende og kraftfuldt felt, og der er mange holdninger. Det er derfor en særlig privilegeret position som studieleder at diskutere offentlig ledelse med både forskere og studerende, som er fulde af engagement. MPG er altså midt i en spændende udvikling, hvor vi bl.a. arbejder på at skabe tonede forløb for de studerende, og det første tonede forløb så sin begyndelse sidste år, hvor vi introducerede det 2-årige holdforløb.

MPG udvikler sig hele tiden

MPG er fortsat er en populær uddannelse med rigtig mange studerende, og vi vil gerne fortsætte med at udvikle os. Valgfagene er en del af MPG’s dna, og vi ser rigtig gerne, at I som studerende løbende kommer med valgfagsønsker.

Foruden løbende udvikling af valgfagene har vi også fokus på at styrke uddannelsen andre steder. Det obligatoriske forløb er fornyet, så Ledelsesfagligt grundforløb (LFG) afvikles for sidste gang i foråret 2018, hvorefter vi lancerer et nyt startforløb, MPG intro- og udviklingsforløb (MUF). Forløbet vil som noget nyt allerede fra starten introducere metode, et emne som er blevet efterlyst af mange studerende såvel som undervisere gennem årene. MUF vil fortsat introducere til perspektiver på governance og personlig ledelse og tage nogle af de gode og velfungerende elementer fra LFG med sig. Læs mere om MUF og MPG’s valgfag i artiklen ’Nyt introforløb på MPG’.

MUF vil være 4 ECTS, og det efterfølgende, nuværende Personligt udviklingsforløb udvides til 6 ECTS og ændres til Ledelsesudviklingsforløb (LUF). Selvom fokus er på det personlige udviklingsforløb, vil det fortsat være i relation til egen organisation og arbejdsplads. Så velkommen til det nye par, MUF og LUF, som fremadrettet vil danne rammen for de obligatoriske 10 ECTS på MPG.

Endelig har vi udviklet et nyt, obligatorisk ledelsesfagligt modul, Leadership, for danske, offentlige ledere.  Ofte forstås leadership ved fokus på lederen, ledelsespraksis og ledelsesinteraktionen, hvor management handler om styring, ledelsesvilkår og forandringspraksisser. Vi ser, at begge dele er vigtige for danske, offentlige ledere, men vi har især et ønske om at styrke leadership-delen på MPG.

Både det nye intro – og udviklingsforløb samt det nye obligatoriske modul, der vil træne offentlige ledere inden for området leadership, starter op i efteråret 2018.

Vi håber, I vil tage vel imod de nye fag og undervisere i det kommende år, og vi glæder os til at fortsætte diskussionerne og visionerne med jer. I er altid velkomne til at henvende jer personligt såvel som på mail til sekretariatet på Dalgas Have: mpg@cbs.dk.

Mange hilsner

Anne

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 12/03/2018