MPG introducerer begrebet 'fællesoffentlig ledelse'

En af de største udfordringer i offentlige organisationer i dag er arbejdet med tværgående problemstillinger. Fra efteråret 2019 udbyder MPG et nyt valgfag, som giver mulighed for at arbejde i dybden med de strategiske ledelsesudfordringer, der opstår, i det tværgående arbejde med at løse fælles problemstillinger.

 
17/12/2018

Ny toning på MPG: Sammenhæng på tværs for offentlige ledere

Integration, arbejdsløshed og sundhed er eksempler på velfærdsudfordringer, som en enkelt sektor, forvaltning eller institution ikke kan løse alene. Netop problematikkerne omkring det at mobilisere handling på tværs af forvaltnings- og hierarkiske søjler tager MPG op med et nyt valgfag om fællesoffentlig ledelse og udvikling, som samtidig bliver en del af en ny toning på uddannelsen.
 
Fællesoffentlig ledelse er en tilgang til fælles velfærdsudfordringer i samfundet, hvor ledere aktivt bidrager med strategier og forskellige ressourcer for sammen med andre at skabe de nødvendige løsninger.
Susanne Boch Waldorff, der er valgfagskoordinator på MPG, forklarer, at det nye valgfag består af en teoretisk del, som handler om at forstå sammenhænge, begreber og analyserammer, og en aktionslæringsdel, hvor deltagerne konkret kan arbejde med egne relevante problemstillinger, hvor det sammenhængende er udfordringen i og/eller på tværs af egen organisation.

Bæredygtig læring
”Vi vil gerne, at den læring, den enkelte deltager får på MPG, forankres i vedkommendes organisation. Derfor opbygger vi et forløb, som involverer organisationen, så læringen fra studiet bliver bæredygtig og kommer i spil blandt kolleger og chefer,” siger Susanne Boch Waldorff.

Det er professor Carsten Greve, ekstern lektor Christian Tangkjær og ekstern lektor Steffen Löfvall, der sammen udvikler faget. I udviklingen af valgfaget samarbejder MPG desuden med både alumner, studerende og offentlige beslutningstagere for at få de rette perspektiver med i undervisningen.
Det nye valgfag giver vores deltagere muligheden for at fokusere deres uddannelse, forklarer Susanne Boch Waldorff.
”Vi vil gerne ramme et behov hos vores deltagere og deres organisationer for at vælge fag med fokus på det her bestemte tema. Det bliver på denne måde mere tydeligt, hvad den enkelte deltagers forløb har handlet om, og hvor deltageren har lagt vægten i sit udviklingsforløb,” siger hun og tilføjer, at valgfaget om fællesoffentlig ledelse og udvikling er det første eksempel på et toningsforløb. Flere vil komme til.
 
Valgfaget om fællesoffentlig ledelse og udvikling på 9 ECTS-point bygger videre på det obligatoriske ledelsesfaglige modul ”Ledelse af reform og forandring”. Det forudsættes derfor, at deltagerne på valgfaget har gennemført reformfaget.
 
Valgfaget om fællesoffentlig ledelse og udvikling bliver udbudt d. 1. april 2019 med ansøgningsfrist d. 1. maj og afvikles dermed første gang i efteråret 2019 og afsluttes i foråret 2020.

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 08/10/2019