Lederen for bordenden er død

Den moderne offentlige leder skal motivere og skabe stærke relationer, og så må lederen aldrig glemme den vigtigste person i den offentlige sektor: Borgeren! Det mener Dorthe Crüger, der er ambassadør for offentlig ledelse.

13/12/2019

Dorthe Crüger

”Jeg mener, at de store udfordringer i den offentlige sektor stiller krav til nye måder at tænke efteruddannelse på. Vi skal have mere fokus på coaching og personlig ledelse, fordi det er det, der danner grundlaget for, at alle kender retningen og vores fælles ’why’”, understreger ledelsesambassadør Dorthe Crüger. Foto: Privat. 

Af: Jakob Rohde-Brøndum

Den fornemste opgave for ledere og ansatte i den offentlige sektor er at skabe værdi for den enkelte borger. Det er med til at sikre velfærden og styrke sammenhængskraften i samfundet. Men hvordan skaber man optimale rammer for, at medarbejderne kan udføre deres opgave på den bedste måde til gavn for borgeren, når lederen også skal tage stilling til budgetter, it-systemer og politiske udmeldinger?

”Det er ikke nemt, og nogle gange kan man som leder miste troen på, at man har et handlerum til at skabe de rammer, der kan gøre det muligt for medarbejderne at handle ud fra borgernes ønsker og behov. Jeg har selv prøvet det. Men min erfaring er også, at handlerummet findes, også selvom det indimellem kræver, at man selv insisterer på at udforske og indtage det”, understreger Dorthe Crüger.

Hun er udnævnt som ambassadør for offentlig ledelse i 2019 af regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner og er blandt andet også tidligere administrerende direktør på Sygehus Lillebælt.

Ny ledertype 
”Hvis man som leder skal kunne opstille optimale rammer, så kræver det en ny type leder. Jeg tror ikke på bordende-lederen, som bare sidder og bestemmer nede for enden. En god leder skal motivere, skabe relationer og sætte et stærkt hold omkring sig”, siger Dorthe Crüger og peger på, at lederen også skal være i stand til at sætte en tydelig retning i sin organisation. 

”Gå forrest og involver dine medarbejdere og lederkolleger i overvejelserne om, hvor I skal hen. Hvilken forskel arbejder I for at skabe? Og hvad motiverer dine medarbejdere på rejsen derhen?”

Ifølge Dorthe Crüger giver det også god mening at insistere på at have en stor berøringsflade med driften, fordi man bliver synlig for sine medarbejdere på en afgørende måde. Og samtidig får man uvurderlig viden og input til, hvordan man skaber de bedst mulige rammer for opgaveløsningen. Det betyder naturligvis også, at noget andet må vente eller vælges helt fra.

”Som leder er man rollemodel for sine medarbejdere og sin organisation både i forhold til, hvad man siger, og hvad man gør. De ansatte kigger hele tiden på lederen. Hvordan går han eller hun klædt, hvor parkerer lederen. Derfor dur det ikke, at vi sidder for meget bag skrivebordet eller er til møder ude af organisationen dagen lang. Vi bliver nødt til at være til stede i den hverdag og virkelighed, som vi sætter rammerne for”, siger Dorthe Crüger.

Pap-kollega
Hun har selv en lang karriere som leder i den offentlige sektor og kender derfor alt til en fyldt kalender, men hun understreger, at det kan give værdifuld viden at kende til alle jobfunktioner i organisationen.

”Som leder har kalenderen sjældent nok ledige timer. Men hvad er det, vi bruger vores tid på som ledere? Prioriterer vi det rigtige? Da jeg i min tid som sygehusdirektør agerede ’pap-kollega’ for portørerne en dag, udstillede det min manglende viden om deres hverdag og fag. Men det var jeg åben omkring og meldte rent ud, at jeg var der for at lære og for at forstå, hvordan deres virkelighed så ud. Det samme var tilfældet med patienter og pårørende. Jeg har flere gange fået lov af patienter til at være ’pap-pårørende’ for en dag for at forstå, hvordan det var at være patient og pårørende på sygehuset”, fortæller Dorthe Crüger og erkender, at det til tider kan være svært at huske, hvorfor man blev leder i det offentlige, og hvad det overordnede mål med arbejdet er.

”Der har været tidspunkter i min egen tid som leder i det offentlige, hvor jeg blev så overvældet af de mange opgaver og dagsordener, der er, at jeg blev helt i tvivl om, hvorfor det nu var, at jeg var blevet offentlig leder. Men det betyder ikke, at jeg ikke kender svaret. Det gør jeg. Jeg blev offentlig leder for at bidrage til at udvikle vores fine sundhedsvæsen i Danmark. Et sundhedsvæsen hvor alle har fri og lige adgang. For at skubbe på forbedringer af et sundhedsvæsen, hvor man som borger i Danmark oplever at få den hjælp og behandling, man har brug for, når man har brug for den.”

Borgerne er vores kunder
Dorthe Crüger peger på, at netop tvivlen om det overordnede mål er den største udfordring for ledere i den offentlige sektor.

”Der er opstået en udbrændthed, fordi medarbejderne er kommet i tvivl om målet. Det har været en fejl, at der har sneget sig et produktionssprog ind i den offentlige sektor. Vi er en servicevirksomhed, og patienterne og borgerne er vores kunder, og for mig at se er det i den offentlige sektor indlysende, hvad netop dette højere mål er, nemlig at skabe værdi for borgerne - at gøre en forskel for borgerne”, siger Dorthe Crüger.

Hun erkender, at det kan lyde lidt flot at have et kald, men det er ifølge Dorthe Crüger vigtigt, at ledere og ansatte i den offentlige sektor dyrker den højere mening med deres arbejde.

”I min tid som sygehusdirektør oplevede jeg værdien af at dyrke vores ’why’. Det blev meget nemmere at få øje på de rigtige beslutninger, når vi havde fokus på, at det skulle skabe værdi for patienterne. Der var en stor stolthed over at hjælpe og servicere borgerne enten direkte eller indirekte. Både blandt det faglige personale men i mindst ligeså høj grad hos kollegerne i de mange støttefunktioner. Også lederne fik mere lys i øjnene, når vi mindede hinanden om why og derved ikke mistede bolden af syne i arbejdet med økonomi og it-dagsordener”, fortæller Dorthe Crüger.

Dyrk stoltheden
På trods af det fine overordnede mål så oplever Dorthe Crüger alligevel, at offentligt ansatte ikke dyrker stoltheden i deres job. I stedet kommer det ofte til at handle om effektivisering, om økonomi og enkeltsager om dårlig service.

”Lad os nu lige huske på, hvorfor vi er her. Og hvad der er vigtigt. Det danske velfærdssamfund er unikt. Og det samme er menneskene på de offentlige arbejdspladser, der driver hjulene rundt og for eksempel sikrer, at vores børn bliver passet og lærer matematik, eller at vi kan blive opereret for blindtarmsbetændelse, hvis uheldet skulle være ude. Det skal vi være stolte af og passe på. Men blandt de mange, mange opgaver, vi har som offentlig sektor, kan man nogle gange miste målet af syne og glemme, hvorfor vi egentlig er her. Derfor er det så vigtigt, at vi minder os selv og hinanden om, at det er borgeren, vi er her for. Hvad end det er på sygehusene, i daginstitutionerne, på skolerne, i ministerierne eller i politiet." 

Det bedste afsæt for positiv udvikling er ifølge Dorthe Crüger ledere og medarbejdere, der ser en mening med deres arbejde, og som er motiverede og oplever at gøre en forskel. Forudsætningen for det er offentlige ledere, som sætter tydelig retning og holder fokus på, hvad målet er.

”Det er en fornem opgave at gøre det muligt for de offentlige systemer og institutioner at levere værdi for borgerne. Så lad os nu tale os selv og hinanden op og dyrke stoltheden. Der er så meget godt i det danske velfærdssamfund. Det betyder naturligvis ikke, at vi skal hvile på laurbærrene, snarere tværtimod. Vi skal hele tiden stræbe efter at gøre det bedre. For gør vi dét, gør vi en kæmpe forskel for borgerne”, siger Dorthe Crüger. 

Som ambassadør for offentlig ledelse i 2019 rejser Dorthe Crüger blandt andet rundt i landet for at bidrage til en debat om offentlig ledelse. For eksempel om hvordan offentlige ledere bør lede med udgangspunkt i det fælles ”why”, og hvordan man som leder sætter handling bag ordene og indtager sit handlerum på en måde, som sætter retning og forankrer ambitionen om, at borgeren skal sættes først.

”Jeg blev virkelig glad, da Sophie Løhde som daværende minister for offentlig innovation udpegede mig tidligere i år. Det er en spændende opgave, fordi det er vigtigt at værne om vores offentlige sektor”, siger Dorthe Crüger

I 2019 har hun også besøgt Master of Public Governance på CBS i København til en diskussion om, hvordan man som offentlig leder kan sætte borgerne først, hvorfor det er vanskeligt, og hvordan man kan komme i mål med opgaven.

”Jeg mener, at de store udfordringer i den offentlige sektor stiller krav til nye måder at tænke efteruddannelse på. Vi skal have mere fokus på coaching og personlig ledelse, fordi det er det, der danner grundlaget for, at alle kender retningen og vores fælles ’why’”, understreger Dorthe Crüger. 

 

Blå bog
Dorthe Crüger er 54 år. Hun er gift på 31. år og har sammen med sin mand fire børn. De er netop flyttet fra Jylland til Dragør ved København.
Dorthe Crüger er udnævnt som ambassadør for offentlig ledelse og Ledelsesugen i 2019. Hun er udpeget af regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, som også står bag Ledelsesugen, hvor offentlige ledere inviteres til at debattere udviklingen i sektoren. Ugen lå i 2019 i uge 44 og afholdes også de næste to år.
Hun er uddannet læge fra Aarhus Universitet og har mange års ledelseserfaring fra sundhedsvæsenet, senest som administrerende direktør på Sygehus Lillebælt fra 2015 – 2018. Hun har desuden været medlem af regeringens Ledelseskommission og formand for Kræftens Bekæmpelse.
I 2015 fik Dorthe Crüger prisen som ”Årets leder” i konkurrence med både offentlige og private ledere.

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 13/12/2019