Ledelse af frivillige i løsningen af velfærdsopgaver – nyt modul på MPG fra foråret 2021

Mange offentlige organisationer har i dag inviteret frivillige ind i produktionen af velfærd og de har formuleret politikker på området. Men hvilke krav stiller det til lederen af de frivillige, hvis de flotte politiske målsætninger om en sammenhængende velfærdsindsats skal indfries?

12/08/2020

Hvor går grænserne mellem den professionelle og frivillige indsats? Hvad skal der forstås ved kvalitet? Og hvordan skal frivillige overhovedet ledes? Disse og mange andre spørgsmål bliver diskuteret på det nye valgfag, Ledelse af frivillige, hvor der også arbejdes med at præsentere, diskutere og komme med bud på en videre udvikling af deltagernes egne frivillighedspolitikker.

VALGFAGETS OVERORDNEDE FORMÅL ER TOSIDET.

På den ene side vil deltagerne blive præsenteret for teorier om politik og frivillighed. Vi arbejder med at forstå politik og frivillighed som to forskellige logikker, der kun vanskeligt lader sig forene. På den anden side arbejder vi også med de konkrete frivillighedspolitikker, der er formuleret i de enkelte organisationer, som deltagerne er bekendt med og ser på hvordan man i praksis forsøger at forene de to logikker.

Sammen stiller vi spørgsmålene:

Hvad skal der forstås ved politik?

Hvad skal der forstås ved frivillighed?

Hvilke særlige betingelser gælder der for ledelse af frivillige?

Vi diskuter, hvordan praksis kan gøre os klogere på i hvilken udstrækning teorierne kan hjælpe os og hvor deres begrænsninger består og hvordan teori kan gøre egen praksis mere reflekteret og bedre til at håndtere de udfordringer som man møder i sin hverdag.

HVAD FÅR DU?

Du får en klar idé om hvordan man kan forstå frivilligheden

Du bliver fortrolig med forskellige teorier om ledelse af frivillighed

Du får viden om hvordan denne viden kan gøre en forskel for praksis

 Du får mulighed for at udvikle egen frivillighedspolitik

LYDER DET SOM NOGET FOR DIG?

Du kan læse mere og tilmelde dig modulet her

 
Ledelse af frivillige
Sidst opdateret: Master of Public Governance // 22/10/2020