Kriseledelse #5: bidrag fra professor Niels Åkerstrøm Andersen, CBS

Smittet breder sig. Flere og flere indlægges med Corona. I denne video foersøger Niels Åkerstrøm Andersen sig med en Luhmann inspireret systemteoretisk analyse af de mange regeringstiltag og deres effekter i diverse sociale systemer i forbindelse med udbredelsen af Corona.

 
01/04/2020

Bidrag fra Niels Åkerstrøm Andersen, Professor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS

Oplægget gør brug af begrebet "social immunmekanisme". Måske fungerer de mange regeringsindgreb iagttaget fra det økonomiske system, retssystemer, uddannelsessystemer, familiesystemerne mv som en slags immunmekanismer, der virker antistrukturelt og optør forventningssikkerhed?

Immuneeffekterne kan være både positive og negative. Der kan f.eks. være positivt at uddannelsesinstitutioner bliver mere åbne for, hvordan man underviser bedst muligt. Det kan tilgengæld være negativt at vi er åbne angående et bestemt akties værdi, at vi ikke længe med en vis sikker kan værdifast sætte. Det betyder massivt fald i aktiekurs med følgende arbejdsløsnig og virksomhedslukninger.

Mange af regeringsindgrebene har indbyggede solnedgangsklausuler. Deres gyldighed ophører efter en tid. Det er ikke sikkert det samme gør sig gældende deres immuneffekter. Disse forsvinder ikke bare fordi loven forsvinder. Selvom vi igen eksempelvis får forsamlingsfrihed vil vores personlige frihedsrettigheder ikke opleves så garenteret som før Corona krisen. Vi kommer ikke til at vende tilbage til "det normale".

Se videoen her

PDF iconFind yderligere inspiration og viden i denne artikel

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 01/04/2020