Kriseledelse #2: bidrag fra Professor Hanne Foss Hansen, Københavns Universitet

Hanne Foss Hansen: Kriseledelse kalder på en vifte af kompetencer både hos den politiske og den organisatoriske ledelse. Ledelse i kaos kræver dialog og koordination vertikalt såvel som horisontalt. Mange ledelsesniveauer skal koordineres internationalt, nationalt og lokalt. For det andet kræver ledelse i kaos kapacitetsopbygning.

 
19/03/2020

Mange offentlige ledere oplever i disse dage og uger et øget pres og ansvar i forhold til at omlægge arbejdsgange, prioritere indsatser og kommunikere til relevante målgrupper. På MPG vil vi gerne støtte de offentlige ledere, der hvor vi kan. Derfor briger vi her række artikler med inspiration til, hvordan man kan lede i krisesituationer. Artiklerne er kommenteret af forskere fra CBS og KU.

 

Bidrag fra Hanne Foss Hansen, Professor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

A) Artiklen diskuterer mulige krisereaktioner i form af en række dikotomier som for eksempel centralisering og decentralisering samt korttids- versus langtidsholdbare løsningsinitiativer. Artiklen er skrevet i forlængelse af finanskrisen men den argumenterer for at handlingsmulighederne er relevante i alle typer af kriser. Artiklen har fokus på overordnet kriseledelse men det handlingsrum, som den beskriver, er også relevant på andre ledelsesniveauer.

PDF iconB. Guy Peters, Jon Pierre & Tiina Randma-Liiv: Global Financial Crisis, Public Administration and Governance: Do New Problems Require New Solutions (2011). Public Organization Review 11:13-27.

B) En direkte kommentar fra Hanne Foss Hansen om, hvad der sker i den overordnede coronakriseledelse.

Hanne Foss Hansen: Kriser kalder på ledelse i kaos. NB Nyt 17.3.2020

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 24/03/2020