Kriseledelse #1: bidrag fra Professor Morten Vendelø, CBS

Morten Vendelø: Organisationer er helt centrale i håndteringen af kriser, men organisatorisk krise ledelse skal ses i et bredt perspektiv. Organisationer har f.eks. i en turbulent krise tid mulighed for at skabe organisatorisk læring. De kan også arbejde på at styrke deres kapacitet til på et tidligt tidspunkt at kunne opfange signaler om kriser. Og endelig kan de dannes som midlertidige organisationer, der skal løse akutte opgaver i forbindelse med en krise, men samtidig skaber dette andre udfordringer.

 

19/03/2020

Mange offentlige ledere oplever i disse dage og uger et øget pres og ansvar i forhold til at omlægge arbejdsgange, prioritere indsatser og kommunikere til relevante målgrupper. På MPG vil vi gerne støtte de offentlige ledere, der hvor vi kan. Derfor briger vi en række artikler med inspiration til, hvordan man kan lede i krisesituationer. Artiklerne er kommenteret af forskere fra CBS og KU.

 

Bidrag fra Morten Vendelø, Professor, Institut for Organisation, CBS

A) Claus Repup forsker især i, hvorfor organisationer og aktører i disse overser signaler om kriser, der kan være på vej, og han giver i artiklen er række bud på, hvordan man kan forøger organisationers kapacitet til at opfange sådanne signaler.

PDF iconClaus Rerup’s artikel "Attentional Triangulation – Picking Up the Signals that Trigger Crisis”, som er udgivet I 2012, i Deep Insight, issue 15, pp. 13-19.

B) I artiklen undersøger forfatterne organisatoriske læring under en krise, et fænomen som ikke har fået meget opmærksomhed fra forskere. De to forfattere analyserer læring under kriser, hvor en række forskellige interessenter er engageret i krisehåndteringen, og bringer forskellige forståelser af denne i spil, hvilket kan begrænse den læring der finder sted.

PDF iconGordon Müller-Seitz & Allan Macpherson’s artikel “Learning during crisis as a ‘war for meaning’: The case of the German Escherichia coli outbreak in 2011”, som er udgivet I Management Learning I 2013.

C) Mange kriser, formodentlig også den igangværende Corona-krise, giver anledning til etablering af midlertidige (temporære) organisationer, som bemandes med relativt uerfarne medarbejdere, der efter kort oplæring og under ledelse af professionelle på pålidelig vis skal udføre arbejdsopgaver, der kræver fuld opmærksomhed og overvågenhed. I artiklen afdækker forfatterne med udgangspunkt i et studie af koncert-sikkerhedsorganisationen på Roskilde Festival, hvordan organisationer kan opnå disse kvaliteter, men også hvilke faldgruber der er forbundet hermed.

PDF iconMorten Thanning Vendelø & Claus Rerup’s artikel: “Collective mindfulness in a regenerating organization: Ethnographic evidence from Roskilde Festival", udgivet I Safety Science I 2020.

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 24/03/2020