God jul fra Studieledelsen

I dette år har MPG kunnet fejre sit 10-års jubilæum. Der er nu over 750 offentlige ledere med en MPG-master i baggagen. Og vi optager fortsat ca. 150 nye studerende om året. Så vi har rigtig god grund til at glæde os!

 
17/12/2019

Men størrelse forpligter også! Vi har - med MPG - en unik mulighed for at være med til at udvikle den offentlige sektor. Den offentlige sektor skal være effektiv og udvikle nye styringstiltag og organiseringsformer, ja, men den skal også skabe værdi i samfundet. Borgeren skal opleve en sammenhængende service af høj kvalitet, ja, men høj tilfredshed er jo ikke nok. Vi skal udvikle en sektor, som understøtter den enkelte borgers vilkår, men som samtidig ikke glemmer det større samfundsperspektiv med fokus på demokrati, klimatilpasninger, social inklusion osv.

På MPG er vores undervisning forskningsbaseret, og vi kan med vores mange forskellige perspektiver være med til at give forståelse for de udfordringer, som offentlige ledere står overfor i dag. Vi tilstræber også hele tiden at udvikle nye fag, så vi kan adressere de aktuelle problemtikker.

Der er sat mange spændende tiltag i gang på MPG og disse bolde ruller videre i 2020. Med vores Advisory Board har vi f.eks. diskuteret udviklingen på det videregående efteruddannelsesområde. Her fyldte det især, hvordan vi med vores fleksible struktur passer rigtig godt med ideen om at læring skal ske på dét tidspunkt og i dén kontekst, hvor den enkelte leder har behov for det. Men vi vil samtidig gerne fastholde muligheden for at den enkelte leder kan udvikle sine kompetencer i dybden og også blive udfordret både fagligt og personligt. Det skal ikke være et ´enten eller´.

Et andet område, som kommer til at fylde mere i de kommende år, bliver vores eksamensformer. De er ret ens, og vi tænker at der nok er mange muligheder for at skabe nye koblinger mellem fag og eksamen. Vi vil gerne eksperimentere mere. Det ville heller ikke gøre noget, hvis vi i højere grad kunne inddrage den studerendes egen organisation – ikke kun i forbindelse med eksamen, men generelt i undervisningen. Læring skal ikke kun være den enkeltes privilegie, men til gavn for hele organisationen.

Vi glæder os til at udvikle MPG sammen med jer i det nye år. Hvis I har forslag, ideer, iagttagelser, eller kommentarer hører vi altid meget gerne fra jer.

Vi vil gerne sige tak til jer alle for et rigtig godt år. MPG ville ikke være det samme uden jer!

Rigtig god jul og godt nytår!

Susanne og Justine
MPG studieleder og vicestudieleder


jul

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 17/12/2019