Digitaliseringsklar lovgivning – hvad betyder det for den offentlige sektor?

Mød både en forsker og en praktiker, når MPG inviterer til debatmøde d. 20. marts om lovgivning, der kan administreres digitalt. Arbejdsgange i den offentlige sektor står over for fundamentale ændringer med digitaliseringsklar lovgivning, mener stemmer i debatten.

01/03/2018

Hvad betyder det for den offentlige sektor, hvis den fremtidige lovgivning administreres helt eller delvist digitalt? Hvis objektive kriterier vejer tungere end skøn?

Sophie Løhde, minister for offentlig innovation, skubber på for en såkaldt digitaliseringsklar lovgivning, og ledere i den offentlige sektor står dermed over for en potentiel meget stor ændring af deres og medarbejdernes arbejde.

På debatmøde nummer to i rækken om fremtidens offentlige ledelse arrangeret af MPG vil CBS-lektor Helle Zinner Henriksen pege på en række af de udfordringer, omstillingen til automatiserede processer kan skabe:

”Som offentligt ansatte er vi uddannede til at udøve skøn, men vi bør overveje, hvad der sker med den fagprofessionelle opgave, hvis vi går over til sagsbehandlingsrobotter. I en tid med digitaliseringsklar lovgivning er professionalismen under beskydning,” siger Helle Zinner Henriksen, hvis primære forskningsområde er IT i den offentlige sektor.

Sæt ikke skøn under regel

Man kan ifølge hende forestille sig, at lovgivningen automatiseres, så rutinesager afgøres digitalt. Det kan frigive ressourcer til andre opgaver.

”Men hvor mange vanskelige sager findes der, hvor der er behov for en sagsbehandler? Langt de fleste er rutinesager, hvor afgørelsen kan automatiseres. Og hvor stiller det de offentligt ansatte?” spørger hun.

Et bærende forvaltningsprincip er desuden, at man ikke må sætte skøn under regel.

”Det kommer man til, hvis man automatiserer afgørelser, for den type afgørelser er styret af regler,” siger Helle Zinner Henriksen.

Mød Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark er et eksempel på en offentlig myndighed, der ifølge Helle Zinner Henriksen er begyndt omstillingen med at automatisere deres processer. En repræsentant fra myndigheden, som blandt andet har ansvaret for udbetalingen af en række offentlige ydelser, deltager i debatten med et oplæg om deres arbejde, og der bliver god tid til spørgsmål til både forskeren og praktikeren.

Digitaliseringsklar lovgivning er et af de helt store aktuelle temaer for den offentlige sektor, forklarer Anders Raastrup Kristensen, der er MPG-underviser og vært ved debatmøderne:

”Vi tænker, at digitalisering typisk gør vores processer mere effektive, men digitaliseringsklar lovgivning kommer til fundamentalt at ændre vilkårene for ledere og medarbejdere i den offentlige sektor, for den nye lovgivning får betydning for både det professionelle skøn og de ledelsesfaglige kompetencer.”

Se programmet for debatmødet d. 20. marts, og tilmeld dig.

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 01/03/2018