Nyheder


 
 • 01.04.2020

  Kriseledelse #5: bidrag fra professor Niels Åkerstrøm Andersen, CBS

  Smittet breder sig. Flere og flere indlægges med Corona. I denne video foersøger Niels Åkerstrøm Andersen sig med en Luhmann inspireret systemteoretisk analyse af de mange regeringstiltag og deres effekter i diverse sociale systemer i forbindelse med udbredelsen af Corona.
 • 23.03.2020

  Kriseledelse #4: bidrag fra professor emeritus Henrik Holt Larsen, CBS

  I denne tid, hvor arbejdspladser er lukkede ned og ledelse og medarbejdere ikke må mødes fysisk, så bliver distance ledelse en mulig løsning. Denne artikel handler om nærværende Corona ledelse på distancen og rummer bl.a. en stikordsliste over fordele og ulemper ved distanceledelse.
 • 20.03.2020

  Kriseledelse #3: bidrag fra Lektor Magnus Larsson, CBS

  Magnus Larsson: Lederskab er altid svært. I en tid, som af mange opfattes som en krise, er der mange som ønsker klart, handlekraftigt og styrende lederskab. Det er dog ikke altid det bedste. Kunsten at balancere imellem at give svar og at mobilisere eksperimenter og udforskning, er i sandhed en kunst, uden noget rigtigt svar.
 • 19.03.2020

  Kriseledelse #2: bidrag fra Professor Hanne Foss Hansen, Københavns Universitet

  Hanne Foss Hansen: Kriseledelse kalder på en vifte af kompetencer både hos den politiske og den organisatoriske ledelse. Ledelse i kaos kræver dialog og koordination vertikalt såvel som horisontalt. Mange ledelsesniveauer skal koordineres internationalt, nationalt og lokalt. For det andet kræver ledelse i kaos kapacitetsopbygning.
 • 19.03.2020

  Kriseledelse #1: bidrag fra Professor Morten Vendelø, CBS

  Morten Vendelø: Organisationer er helt centrale i håndteringen af kriser, men organisatorisk krise ledelse skal ses i et bredt perspektiv. Organisationer har f.eks. i en turbulent krise tid mulighed for at skabe organisatorisk læring. De kan også arbejde på at styrke deres kapacitet til på et tidligt tidspunkt at kunne opfange signaler om kriser. Og endelig kan de dannes som midlertidige organisationer, der skal løse akutte opgaver i forbindelse med en krise, men samtidig skaber dette andre udfordringer.
 • 28.02.2020

  MPG Masterprisen: Der er brug for et nyt syn på forebyggelige indlæggelser

  Tre ledere fra henholdsvis et hospital, en kommune og akutberedskabet har sammen skrevet masterprojekt om forebyggelige indlæggelser. De undrede sig over, hvorfor man på tværs af den offentlige sektor fortsat taler om, at for mange ældre indlægges. Gruppens casestudier viser, at forestillingen om antallet af indlæggelser ikke svarer til virkeligheden, og man forsøger at nedbringe antallet, uden at have en fælles forståelse af hvad problemet er, og hvori løsningerne består. Derfor mener MPG’erne, at der blandt andet er brug for tættere netværksbaseret ledelse. For deres projekt har de nu fået MPG Masterprisen vinteren 2020.
 • 24.02.2020

  Digitalisering skaber nye typer af opgaver for offentlige ledere

  Ambitionen om, at digitalisering skal effektivisere arbejdet, stemmer ikke altid overens med mængden af nye opgaver, som opstår i kølvandet på automatiseringen. Et forskningsprojekt skal nu afdække udviklingen, og hvad den betyder for ledere i den offentlige sektor. Resultaterne skal bruges på Master of Public Governance, der uddanner og klæder de offentlige ledere på til fremtiden.
 • 13.02.2020

  Ledige pladser på MPG i foråret 2020

  Du kan stadig nå at tilmelde dig moduler på MPG i foråret 2020. Vi har ledige pladser på nedenstående moduler på det fleksible forløb og på MPG holdforløb.

Sider