Narrativ ledelse af tværgående samarbejde

Lær at udvikle dine egne fortællinger som leder, så du kan skabe bedre handlemuligheder for medarbejdere, samarbejdspartnere og dig selv i tværgående samarbejde.

DIT UDBYTTE

  • Evne til at analysere spændingsfelter og i mindre grad blive opslugt af dem
  • Opmærksomhed på hvordan fortællinger omkring dig former dit og andres handlerum
  • Indsigt i hvordan spændingshåndtering og fortællinger hænger sammen med din egen personlige udvikling
  • Redskaber til at udvikle din egen ledelsespraksis ved at arbejde med fortællinger

Overalt i den offentlige sektor jagter vi den merværdi, der kan opstå, når vi kan skabe et bedre samarbejde mellem funktioner, professioner og sektorer.

Når vi bryder op i organisatoriske grænser, så ripper vi også op i de institutionelle spændingsfelter, som blev holdt i ave af disse grænsedragninger. Hvad der før var latente spændinger, kan eksplodere som åbenlyse konflikter. Konflikter viser sig i sammenstød mellem konkurrerende fortællinger, som alle forsøger at give deres version af, hvordan det igangværende opbrud i grænser skal fortolkes. Ledelse er her at skabe tilpas meningsfulde forbindelser mellem de konkurrerende fortællinger, så kollektiv handling bliver mulig.

På dette valgfag får du begreber og redskaber til at forstå spændingsfelter i det tværgående samarbejde, til at analysere stridende fortællinger og til at præge den narrative praksis på en klog måde. Teoretisk benytter kurset sig af institutionel teori, psykodynamisk organisationspsykologi og narrativ teori.

 

TEMAER

  • Hvordan viser institutionelle spændingsfelter sig i det tværgående samarbejde?
  • Hvordan skabes og vedligeholdes institutionelle spændingsfelter?
  • Hvordan håndterer vi som individer spændingsfelter?
  • Hvilken rolle har fortællinger i håndteringen af spændingsfelter?
  • Hvordan styrker vi strategisk ledelse ved at arbejde med fortællinger?
  • Hvordan udvikler jeg mine egne fortællinger, så jeg bedre skaber handlemuligheder for medarbejdere, samarbejdspartnere og mig selv i det tværgående samarbejde?

 

LÆRINGSFORM

Undervisningen består af oplæg og øvelser og tager afsæt i deltagernes egne, oplevede dilemmaer i forbindelse med tværgående samarbejde. 

 

FAGTYPE Valgfrit modul
FAGKOORDINATOR Klaus Majgaard, ekstern lektor, Copenhagen Business School og Rådgiver i offentlig styring og ledelse
TIDSPUNKT

27. september kl. 9.00 til 1. oktober kl. 15.00*

*Undervisningsdatoerne overlapper med undervisning på andre fag.

STED Undervisningen afvikles på Idrætshøjskolen Bosei, Evensølundvej 5, 4720 Præstø
EKSAMEN Synopsis 3-5 sider. Mundtlig eksamen (30 min. inkl. censur).
Aflevering d. 8. oktober kl. 12.00
Mundtlig eksamen: 25., 27. oktober og 1. november 2022.
ECTS-POINT 6 ECTS/32 konfrontationstimer
PRIS

20.000 kr. + transport til Bosei og udgifter til materialer.
Inkluderet i prisen er overnatning i enkeltværelse, forplejning samt leje af linned og håndklæde. 

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 26/03/2021