MPG Intro- og Udviklingsforløb (MUF)

Sæt fokus på udviklingen dit personlige lederskab og bliv samtidig klædt på til resten af din MPG uddannelse.

FORMÅL

MPG intro- og udviklingsforløb bidrager til udviklingen af dit personlige lederskab ved at fokusere på relationen mellem ledelsen og konteksten for denne ledelse. 

DIT UDBYTTE

  • Viden om, hvordan arbejdet med centrale ledelsesproblemer kan kvalificeres med teorier og refleksioner.
  • Kendskab til aktuel litteratur om Public Governance.
  • Forståelse for metode og analyse, og hvordan du bruger det på din uddannelse.
  • Empirisk og begrebsforankret sensitivitet, der sætter dig i stand til at få øje på centrale problemer i din ledelseskontekst.
  • Indsigt i, hvordan du som leder agerer bedst, i en dilemmafyldt organisatorisk kontekst.

På MPG intro- og udviklingsforløb fokuserer du på dit personlige lederskab, ved at have fokus på relationen mellem dit selvvalgte ledelsesproblem og den styringsmæssige og organisatoriske kontekst for din ledelse. Offentlig ledelse foregår ofte i en dilemmafyldt virkelighed, hvor mange private og offentlige aktører med forskellige dagsordner deltager. Man skal som leder ikke blot lære at handle hensigtsmæssigt i forhold til komplekse organisationer i en kompleks styringsvirkelighed; man skal også forstå hvorfra de dilemmaer, man støder på i sin praksis, stammer fra. Og ikke mindst: hvordan de kan håndteres bedst muligt. På faget bliver du introduceret for metode og analyse, som vil øge din forståelse for, hvordan MPG kan understøtte din ledelsespraksis.

TEMAER

  • Teori om ledelsesproblemer
  • Governancemodeller
  • Metode og analyse
  • Organisationsteori

LÆRINGSFORM

MPG intro- og udviklingsforløb strækker sig over fire dage, hvoraf de to første er på et internat. Hver dag vil bestå af præsentation og diskussion af forskellige teoretiske perspektiver. De fire temaer føder ind i og holdes sammen af dit arbejde med en selvvalgt, ledelsesmæssig problemstilling. Arbejdet med dit eget ledelsesproblem samt de fire temaer giver tilsammen et solidt fundament for dit videre uddannelsesforløb på MPG.

 
FAGTYPE Grundfag
FAGKOORDINATOR Morten Knudsen, Ph.d., lektor, Institut for Organisation, Copenhagen Business School
TIDSPUNKT

Hold LA: d. 16/8-17/8 (internat med overnatning), d. 30/8, 6/9
Hold LC: d. 18/8-19/8 (internat med overnatning), d. 31/8, 7/9

 

1. og 2. undervisningsgang: 1. dag kl. 09.00-21.00 og 2. dag kl. 09.00-16.00

3. undervisningsgang: 09.00-17.00  

4. undervisningsgang: 09.00-17.00

STED KolleKolle Konferencehotel, Værløse og CBS, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN

På baggrund af undervisningen og fagets to hjemmeopgaver afleverer du en synopsis på max. 5 sider, som danner afsæt for en individuel mundtlig prøve under deltagelse af hele din udviklingsgruppe. (30 min pr. mand).

Bedømmes bestået/ikke bestået

Aflevering: d. 21. september 2021 kl. 12.00

Mundtlig eksamen:
Hold LA: d. 4. og 5. oktober 2021
Hold LC: d. 6. og 7. oktober 2021

ECTS-POINT 4 ECTS/32 konfrontationstimer
PRIS 24.000 kr. + udgifter til materialer.


 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 19/03/2021