MPG Intro- og Udviklingsforløb (MUF)

MPG intro- og udviklingsforløb har til formål at introducere deltagerne til at tænke og arbejde akademisk og lære dem at stille spørgsmål til egen praksis. Forløbet er det naturlige sted at starte din MPG-uddannelse, da det introducerer til bl.a. Public Governance.

FORMÅL OG INDHOLD

Formålet med MPG Intro- og udviklingsforløb (MUF) er at bidrage til udviklingen af deltagernes personlige lederskab ved at fokusere på relationen mellem et selvvalgt ledelsesproblem og så den styringsmæssige og organisatoriske kontekst for denne ledelse. Et tema om metode og analyse vil desuden øge forståelsen for, hvordan en forskningsbaseret uddannelse som MPG kan understøtte og kvalificere deltagernes ledelsespraksis – gennem hele MPG forløbet.

MUF strækker sig over fire dage, hvoraf de to første er et internat. Forløbet starter med en kort intro og velkomst til MPG.  Hver dag vil i øvrigt bestå af præsentation/diskussion af forskellige teoretiske perspektiver.

CENTRALE TEMAER

Der er fire temaer:

 • Teori om ledelsesproblemer
 • Governancemodeller
 • Metode og analyse
 • Organisationsteori

De fire temaer føder ind i og holdes sammen af den studerendes arbejde med en selvvalgt, ledelsesmæssig problemstilling. Arbejdet med eget ledelsesproblem samt de fire temaer giver tilsammen deltagerne et solidt fundament for deres videre uddannelsesforløb på MPG.

DIT UDBYTTE

 • Viden om, hvordan arbejdet med centrale ledelsesproblemer kan kvalificeres med teorier og refleksioner.
 • Kendskab til aktuel litteratur om Public Governance, dvs. styringsmodeller i en offentlig kompleks ledelseskontekst.
 • Basal metodeforståelse, der understøtter tilegnelsen af og eksamination i øvrige moduler på MPG, herunder Masteropgaven samt understøtter udforskningen af det selvvalgte ledelsesproblem.
 • Empirisk og begrebsforankret sensitivitet, der sætter deltagerne i stand til at få øje på centrale problemer i egen ledelseskontekst.
 • Indsigt i, hvordan man som leder kan lede ind i en dilemmafyldt organisatorisk kontekst.
   
MODULTYPE Obligatorisk forløb
FAGKOORDINATOR Morten Knudsen, Ph.d., lektor, Institut for Organisation, Copenhagen Business School
TIDSPUNKT

Hold LA: d. 17/8-18/8 (internat med overnatning), 31/8, 7/9
Hold LB: d. 17/8-18/8 (internat med overnatning), 31/8, 7/9
Hold LC: d. 19/8-20/8 (internat med overnatning), 1/9, 8/9

 

1. og 2. undervisningsgang: 1. dag kl. 09.00-21.00 og 2. dag kl. 09.00-16.00

3. undervisningsgang: 09.00-17.00  

4. undervisningsgang: 09.00-17.00

STED KolleKolle Konferencehotel, Værløse og CBS, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN

Individuel prøve – mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt. Det skriftlige produkt er en synopsis på max 5 sider.
Mundtlig eksamen under deltagelse af hele udviklingsgruppen (30 min pr. mand).

Bedømmes bestået/ikke bestået

Aflevering: d. 22/9-20

Mundtlig eksamen:
Hold LA: d. 2/10, 5/10 og 6/10
Hold LB: d. 2/10, 5/10 og 6/10
Hold LC: d. 5/10, 6/10 og 7/10

ECTS-POINT 4 ECTS/32 konfrontationstimer
PRIS 24.000 kr. + udgifter til materialer.


 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 06/05/2020