Styring og motivation i den offentlige sektor

Medarbejderne har stor betydning for de resultater, der skabes i den offentlige sektor, men medarbejderne gør det ikke alene. Den organisatoriske og styringsmæssige sammenhæng, de befinder sig i, spiller også ind.

FORMÅL OG INDHOLD

Medarbejderne har stor betydning for de resultater, der skabes i den offentlige sektor, men medarbejderne gør det ikke alene. Den organisatoriske og styringsmæssige sammenhæng, de befinder sig i, spiller også ind. Der findes en vedvarende kritik af styringen af den offentlige sektor for ikke at understøtte de offentligt ansattes motivation. Desuden peger forskningen på at medarbejdernes hjælpeadfærd – det vil sige den måde de søger og giver hjælp på – er afgørende for innovation og performance. Imidlertid påvirkes hjælpeadfærd af organisatoriske ændringer og digitalisering. Der er derfor et behov for at gentænke samspillet mellem styring, organisation og motivation. Her spiller lederne i den offentlige sektor en central rolle.

CENTRALE TEMAER

I undervisningen diskuteres en række centrale påstande:

  • Den første påstand er, at medarbejdernes motivation og borgernes handlingskapacitet har betydning for de resultater, der skabes i den offentlige sektor.
  • Den anden påstand er, at medarbejdernes hjælpeadfærd er en overset nøgle i forhold til at udvikle performance og innovation i det offentlige.
  • Den tredje påstand er, at de offentlig ansattes motivation rummer det et potentiale for at øge den offentlige sektors performance, men at motivationen varierer i forhold til arbejdsopgaver og borgerkontakt på en måde, som kræver ledelsesmæssig opmærksomhed.
  • Den fjerde påstand er, at der er en sammenhæng mellem motivation og styring. Den styring, de offentligt ansatte møder, når de arbejder med at levere velfærdsydelser, påvirker deres motivation. Motivationen kan udhules, hvis styringen opfattes som kontrollerende, hvorimod der er mulighed for, at den forstærkes, hvis den opfattes som understøttende.
  • Den femte påstand er, at ledelse spiller en central rolle for, hvordan motivation understøttes og hjælpeadfærd formes blandt medarbejderne.

DIT UDBYTTE

  • Kendskab til litteraturen omkring motivation, hjælpeadfærd og performance.
  • Kompetencer til at analysere barrierer og muligheder i for at skabe et understøttende samspil mellem styring, motivation og ledelse.
  • Indsigt i egne ledelsesmæssige vilkår og muligheder for at bidrage til medarbejdernes motivation.
  • Refleksion over hvordan hjælpeadfærd udspiller sig og kan understøttes ledelsesmæssigt.
MODULTYPE Valgfrit modul
TEMA Organisation
FAGKOORDINATOR Lene Holm Pedersen, Professor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
TIDSPUNKT

2/4, 30/4, 7/5, 14/5
Alle dage kl. 9.00-17.00

STED Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN

Synopsis 3-5 sider. Mundtlig eksamen (30 min. inkl. censur)
Aflevering d. 28. maj 2020
Mundtlig eksamen: 18/6, 19/6, 22/6 2020

ECTS-POINT 6 ECTS/32 konfrontationstimer
PRIS 20.000 kr. + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 30/09/2019