De politiske budgetter

Modulets formål er at give indsigt i og forståelse af aktører, interesser, hensyn og strategier i budgetlægningen i offentlige organisationer og betydningen af forskellige måder at tilrettelægge budgetproces og udgiftsstyring.

FORMÅL OG INDHOLD

Modulets formål er at give indsigt i og forståelse af aktører, interesser, hensyn og strategier i budgetlægningen i offentlige organisationer og betydningen af forskellige måder at tilrettelægge budgetproces og udgiftsstyring. Med afsæt i politologiske teorier om budgetlægning og udgiftsstyring i offentlige organisationer vil vi anskue budgetprocessen som et konfliktfyldt og strategisk spil mellem ’udgiftsadvokater’ og ’udgiftsvogtere’ men også som en årligt tilbagevendende rutine med sine regler, procedurer og normer. Herudover vil vi bla. diskutere betydningen af de overordnede rammer for offentlig udgiftsstyring, fx Budgetloven, samt tilbyde en organisationsteoretisk forståelse af udgiftsstyring og resultatstyring, herunder besparelser, effektiviseringer og omprioriteringer.

CENTRALE TEMAER

 • Spillet mellem forskellige aktører, roller og interesser i offentlig budgetlægning
 • Hvordan påvirker rammerne for budgetlægningen de forskellige aktørers handlemuligheder?
 • Hvilken betydning har forskellige budgetprocesser og strategier for budgettets størrelse og fordeling?
 • Strategier til håndtering og implementering af besparelser
 • Udfordringer i koblingen mellem langsigtede strategiske mål, faglige resultatmål og økonomisk tildeling
 • Hvordan virker resultatstyring og hvad betyder økonomisk pres for udbredelsen af nye organisations- og styringsmodeller?

DIT UDBYTTE

 • Indsigt i og forståelse af aktører, interesser, hensyn og strategier i budgetlægningen i offentlige organisationer
 • Indsigt i hvordan den overordnede styring af den danske offentlige økonomi er tilrettelagt og hvorfor
 • En dybere forståelse for hvordan forskellige regler, normer og procedurer i budgetlægningen påvirker de forskellige aktørers handlerum og handlemuligheder
 • Redskaber til at reflektere over egen rolle og muligheder i organisationens budgetproces og den løbende udgiftsstyring
 • Der inddrages cases og eksempler fra både stat, regioner og kommuner, og undervisningen vil omfatte gæsteforelæsninger ved andre forskere og ikke mindst praktikere fra stat, regioner og kommuner. Hvis det kan arrangeres, vil undervisningen desuden omfatte et besøg i finansministeriet.
   
MODULTYPE Valgfrit modul
TEMA Governance
FAGKOORDINATOR Kurt Houlberg, Ekstern lektor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
TIDSPUNKT

17/3, 24/3, 28/4, 5/5
Alle dage kl. 9.00-17.00

STED Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN

Synopsis 3-5 sider. Mundtlig eksamen (30 min. inkl. censur)
Aflevering d. 28. maj 2020
Mundtlig eksamen: 11/6, 12/6, 15/6 2020

ECTS-POINT 6 ECTS/32 konfrontationstimer
PRIS 20.000 kr. + udgifter til materialer

 

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 30/09/2019