Ledelsesudviklingsforløb (LUF)

Formålet med LUF er at udvikle den studerendes ledelsespraksis forstået som et samspil mellem person (eller ’indersiden’) og organisation (eller ’ydersiden’). Ledelsespraksis er det daglige ledelsesarbejde, hvor opgaver af enhver art søges løst gennem interaktion mellem ledere, medarbejdere, borgere etc.

Formål og indhold

Formålet med LUF er at udvikle den studerendes ledelsespraksis forstået som et samspil mellem person (eller ’indersiden’) og organisation (eller ’ydersiden’). Ledelsespraksis er det daglige ledelsesarbejde hvor opgaver af enhver art søges løst gennem interaktion mellem leder, lederkollegaer, medarbejdere, borgere etc.

Modulet skal udvikle den studerendes forståelse af et problem i egen ledelsespraksis samt generere nye handlemuligheder over for dette. Gennem interview med egen leder, test, teoretiske oplæg, praktiske øvelser, brug af udviklingsportefølje, eksperimenter, mini-etnografi samt dialog og sparring i den studerendes udviklingsgruppe skabes et ledelsesudviklingsprojekt, som bearbejder problemet fra den studerendes praksis gennem tre faser.

I fokuseringsfasen skal den studerende beslutte hvilket problem, ledelsesudviklingsprojektet skal fokusere på. I eksperimentalfasen skal den studerende ud fra fagets teori og metoder designe et eller flere eksperimenter, som sammen med minietnografien skal gøre den studerende mere klog på problemet og på relevante handlemuligheder. Endelig gennemføres i refleksionsfasen en teoristyret analyse af disse data. Processen beskrives og analyseres i en opgave på maksimalt 15 sider, som forsvares ved en individuel, mundtlig eksamen med tilstedeværelse af hele den studerendes udviklingsgruppe.

Centrale temaer

  • Den studerendes ledelsespraksis mellem person og organisation
  • Ledelsespraksis som teoretisk fænomen gennem begreber om ledelse som udvikling, undersøgelse, konfrontation og proces
  • Ledelsespraksis som empirisk fænomen gennem lederinterview, eksperimenter og etnografisk observation

Dit udbytte

  • Øget indsigt i klassisk og moderne ledelsesteori
  • Forståelse af relationen mellem person og organisation
  • Læring gennem interview, eksperimenter og besøg af etnograf
  • Erfaring i etnografisk observation af medstuderendes praksis

Generelt for LUF gælder at:
LUF ligger i faglig og logisk forlængelse af MUF og derfor skal MUF afsluttes, før man påbegynder LUF. LUF løber over to semestre, men er ét integreret forløb såvel i undervisningen som i udviklingsgrupper, udviklingsportefølje osv. Forløbet afsluttes med eksamen efter andet semester som udløser 6 ECTS. Når du tilmelder dig første semester af LUF (A), er du derfor automatisk tilmeldt begge semestre (A & B).

Ledelsesudviklingsforløb A - LUF A efterår 2020

LUF A er for dig som har taget MUF i foråret 2020 eller tidligere.
OBS! Hvis du har gennemført LFG i foråret 2018 eller tidligere, kan du tilmelde dig LUF A, men du bedes notere dette i dit tilmeldingsskema.

MODULTYPE Obligatorisk forløb
FAGKOORDINATOR Frank Meier, Chefkonsulent, CBS Management Programmes og ekstern lektor, Institut for Organisation, Copenhagen Business School
TIDSPUNKT Hold LA: d. 20/10, 1/12-2/12 (internat med overnatning)
Hold LB: d. 20/10, 1/12-2/12 (internat med overnatning)
Hold LC: d. 21/10, 3/12-4/12 (internat med overnatning)
STED CBS, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg og eksternt kursussted.
EKSAMEN Eksamen afholdes først efter andet semester (LUF B)
ECTS 3 ECTS
PRIS 15.000 kr. + udgifter til materialer.

 

Ledelsesudviklingsforløb B - LUF B efterår 2020

LUF B er for dig som har taget LUF A i foråret 2020.
OBS! Har du gennemført PUF A i efteråret 2018 eller tidligere, men mangler PUF B, så kan du tilmelde dig LUF B. Du bedes notere dette i dit tilmeldingsskema.

MODULTYPE Obligatorisk forløb
FAGKOORDINATOR Frank Meier, Chefkonsulent, CBS Management Programmes og ekstern lektor, Institut for Organisation, Copenhagen Business School
TIDSPUNKT Hold LA: d. 2/9, 16/9 og 30/9
Hold LC: d. 3/9, 17/9 og 1/10
STED CBS, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN Individuel skriftlig opgave på max. 15 sider. Mundtlig eksamen under deltagelse af hele udviklingsgruppen. 30 minutter pr. mand. Bedømmes efter 7-trins skala.

Aflevering: d. 20/10-20

Mundtlig eksamen:
Hold LA: d. 2/11, 3/11 og 4/11
Hold LC: d. 4/11, 5/11 og 6/11
ECTS 3 ECTS
PRIS 15.000 kr. + udgifter til materialer.

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 31/03/2020