Fællesoffentlig ledelse – Policy, strategi og praksis

Ny toning som strækker sig over to semestre. På dette valgfrie modul får du mulighed for at fordybe dig i teorier, redskaber og eksempler vedrørende fællesoffentlig ledelse.

FORMÅL OG INDHOLD

Formålet er at sætte offentlige ledere i stand til at tilrettelægge og gennemføre fællesoffentlige interventioner i deres organisationer, så der skabes værdi for både organisationen og samfund. Dette valgfri modul introducerer de studerende til teorier, redskaber og eksempler vedrørende fællesoffentlig ledelse. Fællesoffentlig ledelse er et strategisk, systematisk og tæt samarbejde mellem offentlige organisationer og offentlige ledere i forhold til løsning af væsentlige, fælles udfordringer samt koordinering af konkrete velfærdsydelser.

Faget belyser, hvordan implementering af fællesoffentlig ledelse finder sted i offentlige organisationer samt hvordan konkrete forandringsprojekter kan udvikles og iværksættes i egen organisation. Teoretisk tager faget udgangspunkt i offentlig styringsstrategi, strategisk implementeringsteori og designteori.

Forløbet strækker sig over to semestre (efterår 2019-sommer 2020), hvor du i den første del af fagforløbet vil arbejde på et overordnet policy-niveau for at forstå, hvad der ligger strategisk og politisk til grund for øget fællesoffentlig ledelse i stat, regioner og kommuner. Herefter vil du i anden del af forløbet arbejde på det konkrete plan med at eksperimentere med afgrænsede interventioner og implementering af fællesoffentlig ledelse i eget ledelsesområde.

CENTRALE TEMAER

 • Styringsstrategier og implementeringsstrategier i den offentlige sektor.
 • Fællesoffentlig ledelse og tværorganisatoriske samarbejdsmodeller.
 • Identificering af samspilszoner mellem offentlige organisationer.
 • Dilemmaer i fællesoffentlig ledelse og måder at håndtere dem på.
 • Design af rammer for fællesoffentlig ledelse.
 • Design og gennemførelse af forandringsprojekter mhp. øget fællesoffentligt samarbejde.

DIT UDBYTTE

 • Kendskab til staters strategier for fællesoffentlig ledelse.
 • Kendskab til teorier og empiriske eksempler inden for fællesoffentlig ledelse Indsigt og redskaber til at fællesoffentlig ledelse, så der skabes sammenhæng i indsatsen.
 • Kendskab til hvad den fællesoffentlige ledelsesopgave kan være.
 • Opnåelse af kompetencer til at designe interventioner i egen organisation mhp. styrket fællesoffentlig ledelse og organisering.
 • Aktionslæring på strategisk niveau mhp. udvikling af fællesoffentligt samarbejde.
 • Inddragelse af egne cases om fællesoffentlig ledelse.

OBS! Det er en forudsætning for tilmelding til modulet, at du har gennemført Ledelse af reform og forandring.

MODULTYPE Valgfrit modul over to semestre
TEMAGRUPPE Organisation
FAGKOORDINATOR

Carsten Greve, Professor, Department of Organization, Copenhagen Business School.

Steffen Löfvall, Ekstern lektor, Department of Organization, Copenhagen Business School.

Christian Tangkjær, Ekstern lektor, Department of Organization, Copenhagen Business School.

TIDSPUNKT

2019
30/10 kl. 9.00-17.00
6/11 kl. 9.00-17.00
4/12 kl. 9.00-17.00
11/12 kl. 9.00-17.00
2020
23/1 kl. 9.00-17.00
6/2 kl. 9.00-13.00
6/3 kl. 9.00-13.00
2/4 kl. 9.00-17.00

STED Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN

Mundtlig eksamen på baggrund af skriftlig produkt.
Aflevering d. 28. maj 2020.
Mundtlig eksamen d. 8., 9. og 10. juni 2020.

ECTS 9 ECTS
PRIS 30.000 kr. + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 01/04/2019