Eksistens og ledelse

Dette modul hjælper med at sætte ord og begreber for lederen på de store spørgsmål, og hvordan man kan håndtere disse som leder, både professionelt og ved at være tro imod egne værdier.

FORMÅL OG INDHOLD

Dette modul hjælper med at sætte ord og begreber for lederen på de store spørgsmål, og hvordan man kan håndtere disse som leder, både professionelt og ved at være tro imod egne værdier. At blive klar over egne værdier giver modstandskraft til de svære situationer. Feltet mellem privat- og arbejdsrolle er fuld af kompleksitet og uafklarede relationer. Principielt er de adskilt, men medarbejderes private problemer og deres væremåder får ind imellem betydning for arbejdspladsen, og bliver dermed en ledelsesopgave. Dette gælder områder som sygdom og død på arbejdspladsen. Det gælder også fejl i organisationer. Når ting går galt, er det så lederen, der skal tage ansvaret, og skylden? Og hvad gør det ved lederen som menneske at blive konfronteret med medarbejderes og borgeres store følelser, såsom vrede, skyld, skam, fejl, sygdom og sorg? Hvordan håndterer man det?

CENTRALE TEMAER

  • Eksistentielle dilemmaer i ledelse.
  • Ansvar, skyld og fejl i organisationer: Hvordan håndterer man det?
  • Autentcitet i lederskabet: At holde sig selv og jobbet ud.
  • Sygdom og død på arbejdspladsen: Hvor skal lederen stå i forhold til disse spørgsmål?

DIT UDBYTTE

  • Du bliver bedre til at håndtere andre menneskers svære livssituationer
  • Du bliver bedre til at udholde modstand, for du ved, hvad du selv står for.
  • Du kommer til at forstå tidligere erfaringer på en ny måde.
  • Du får et sprog for spørgsmål som ansvar, skyld, skam og sorg som kan bruges i forandringstider.
     
MODULTYPE Valgfrit modul
TEMA Ledelse
FAGKOORDINATOR Camilla Sløk, Lektor, Institut for Organisation, Copenhagen Business School
TIDSPUNKT 20/3, kl. 9-17
27/3, kl. 9-13
3/4,  kl. 9-17
1/5, kl. 9-13
15/5 kl. 9-17
STED Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN Synopsis 3-5 sider. Mundtlig eksamen (30 min. inkl. censur).
Aflevering d. 28. maj 2020
Mundtlig eksamen d. 22/6, 23/6, 24/6 2020
ECTS-POINT 6 ECTS/32 konfrontationstimer
PRIS 20.000 kr. + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 30/09/2019