Moduler

Her kan du få et overblik over de obligatoriske og valgfrie moduler, som udgør din masteruddannelse i offentlig ledelse. Uanset om du vælger holdforløbet eller det fleksible forløb, består din uddannelse af 60 ECTS fordelt på moduler i fire kategorier.

Udbydes efterår 2019

Modulbeskrivelser og datoer for efterår 2019 offentliggøres d. 1. april 2019.

Mastermodul (12 ECTS)
Mastermodul (12 ECTS)

Udbydes forår 2020

Modulbeskrivelser og datoer for forår 2020 offentliggøres d. 1. oktober 2019.
Nedenstående liste er et overblik over udbuddet. Listen er med forbehold for ændringer.

Det obligatoriske forløb (10 ECTS) 
MPG Intro- og Udviklingsforløb - MUF (4 ECTS)
Ledelsesudviklingsforløb - LUF (6 ECTS)
Obligatoriske ledelsesfaglige moduler (20 ECTS)
Datogruppe 1 - Organisation
Strategisk HRM i det moderne arbejdsliv (5 ECTS)
Økonomisk styring af den offentlige sektor (5 ECTS)

Datogruppe 2 - Forandring
Ledelse af reform og forandring (5 ECTS)
Strategisk Ledelse (5 ECTS)

Datogruppe 3 - Governance
Offentlig Styring: Ideer og praksis (5 ECTS)

Datogruppe 4 - Ledelse
Leadership: Teori og praksis i offentlige organisationer (5 ECTS)
Kommunikation og ledelse (5 ECTS)
Valgfrie moduler (18 ECTS)
Opdateres løbende

Valgfrie moduler 3 ECTS:
Ledelse af partnerskab mellem offentlig og privat (3 ECTS)
Ledelse af videndeling - Perspektiver, udfordringer og muligheder (3 ECTS)
Ledelse af fagprofessionelle på tværs af siloer (3 ECTS)
Relationen mellem politikere og offentlige ledere (3 ECTS)
Rhetoric of Management (3 ECTS)
Strategiimplementering i praksis - at oversætte stratgegier (3 ECTS)

Valgfrie moduler 6 ECTS:
De politiske budgetter (6 ECTS)
Eksistens og ledelse (6 ECTS)
Meningsskabelse, identitet og organisationer som brands under forandring (6 ECTS)
Opgaveskrivning og argumentation (6 ECTS)
Styring og motivation i den offentlige sektor (6 ECTS)
Mastermodul (12 ECTS)
Mastermodul (12 ECTS)Udbydes efterår 2020

Modulbeskrivelser og datoer for efterår 2020 offentliggøres d. 1. april 2020.
Nedenstående liste er et overblik over udbuddet. Listen er med forbehold for ændringer.

Det obligatoriske forløb (10 ECTS) 
MPG Intro- og Udviklingsforløb - MUF (4 ECTS)
Ledelsesudviklingsforløb - LUF (6 ECTS)
Obligatoriske ledelsesfaglige moduler (20 ECTS)
Datogruppe 1 - Organisation
Strategisk HRM i det moderne arbejdsliv (5 ECTS)
Økonomisk styring af den offentlige sektor (5 ECTS)

Datogruppe 2 - Forandring
Ledelse af reform og forandring (5 ECTS)
Strategisk Ledelse (5 ECTS)

Datogruppe 3 - Governance
Offentlig Styring: Ideer og praksis (5 ECTS)
Digitalisering, organisering og ledelse (5 ECTS)

Datogruppe 4 - Ledelse
Leadership: Teori og praksis i offentlige organisationer (5 ECTS)
Kommunikation og ledelse (5 ECTS)
Valgfrie moduler (18 ECTS)
Opdateres løbende

Valgfrie moduler 3 ECTS:
Mødet mellem borger og professionel i moderne dilemmaprægede velfærdsorganisationer (3 ECTS)
Organisationspsykologi og konflikthåndtering (3 ECTS)
Professionel dømmekraft under pres (3 ECTS)
Tillidsbaseret ledelse (3 ECTS)

Valgfrie moduler 6 ECTS:
Ledelse opad i offentlige hierarkier (6 ECTS)
Ledelse som offentlig værdiskabelse (6 ECTS)
Ledelsesretorik (6 ECTS)
Personligt lederskab, transformative dialoger og protreptik (6 ECTS)
Polyfoni og politisk kommunikation (6 ECTS)
Samfundsvidenskabelig metode (6 ECTS)
Mastermodul (12 ECTS)
Mastermodul (12 ECTS)

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 30/08/2019