Moduler

Her kan du få et overblik over de obligatoriske og valgfrie moduler, som udgør din masteruddannelse i offentlig ledelse. Uanset om du vælger holdforløbet eller det fleksible forløb, består din uddannelse af 60 ECTS fordelt på moduler i fire kategorier.

Udbydes forår 2020

Modulbeskrivelser og datoer for forår 2020 offentliggøres d. 1. oktober 2019.

Du kan med fordel downloade MPG kalender forår 2020 for det fleksible forløb. Kalenderen giver dig et overblik over, hvordan de forskellige moduler er placeret i løbet af semestret.

Mastermodul (12 ECTS)
Mastermodul (12 ECTS)

Udbydes efterår 2020

Modulbeskrivelser og datoer for efterår 2020 offentliggøres d. 1. april 2020 om formiddagen.
Nedenstående liste er et overblik over udbuddet. Listen er med forbehold for ændringer.

Det obligatoriske forløb (10 ECTS) 
MPG Intro- og Udviklingsforløb - MUF (4 ECTS)
Ledelsesudviklingsforløb - LUF (6 ECTS)
Obligatoriske ledelsesfaglige moduler (20 ECTS)
Datogruppe 1 - Organisation
Strategisk HRM i det moderne arbejdsliv (5 ECTS)
Økonomisk styring af den offentlige sektor (5 ECTS)

Datogruppe 2 - Forandring
Ledelse af reform og forandring (5 ECTS)
Strategisk Ledelse (5 ECTS)

Datogruppe 3 - Governance
Offentlig Styring: Ideer og praksis (5 ECTS)
Digitalisering, organisering og ledelse (5 ECTS)

Datogruppe 4 - Ledelse
Leadership: Teori og praksis i offentlige organisationer (5 ECTS)
Kommunikation og ledelse (5 ECTS)
Valgfrie moduler (18 ECTS)
Opdateres løbende

Valgfrie moduler 3 ECTS:
Mødet mellem borger og professionel i moderne dilemmaprægede velfærdsorganisationer (3 ECTS)
Organisationspsykologi og konflikthåndtering (3 ECTS)
Professionel dømmekraft under pres (3 ECTS)
Tillidsbaseret ledelse (3 ECTS)

Valgfrie moduler 6 ECTS:
Ledelse opad i offentlige hierarkier (6 ECTS)
Ledelse som offentlig værdiskabelse (6 ECTS)
Ledelsesretorik (6 ECTS)
Personligt lederskab, transformative dialoger og protreptik (6 ECTS)
Polyfoni og politisk kommunikation (6 ECTS)
Samfundsvidenskabelig metode (6 ECTS)
Mastermodul (12 ECTS)
Mastermodul (12 ECTS)Udbydes forår 2021

Modulbeskrivelser og datoer for forår 2021 offentliggøres d. 1. oktober 2020 om formiddagen.
Nedenstående liste er et overblik over udbuddet. Listen er med forbehold for ændringer.

Det obligatoriske forløb (10 ECTS) 
MPG Intro- og Udviklingsforløb - MUF (4 ECTS)
Ledelsesudviklingsforløb - LUF (6 ECTS)
Obligatoriske ledelsesfaglige moduler (20 ECTS)
Datogruppe 1 - Organisation
Strategisk HRM i det moderne arbejdsliv (5 ECTS)
Økonomisk styring af den offentlige sektor (5 ECTS)

Datogruppe 2 - Forandring
Ledelse af reform og forandring (5 ECTS)
Strategisk Ledelse (5 ECTS)

Datogruppe 3 - Governance
Offentlig Styring: Ideer og praksis (5 ECTS)
Digitalisering, organisering og ledelse (5 ECTS)

Datogruppe 4 - Ledelse
Leadership: Teori og praksis i offentlige organisationer (5 ECTS)
Kommunikation og ledelse (5 ECTS)
Valgfrie moduler (18 ECTS)
Opdateres løbende

Valgfrie moduler 3 ECTS

Valgfrie moduler 6 ECTS
Mastermodul (12 ECTS)
Mastermodul (12 ECTS)

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 02/12/2019