Masterprojekt

Du afslutter MPG-uddannelsen med masterprojektet. Masterprojektet skal demonstrere, at du kan reflektere over en problemstilling i relation til din egen rolle som leder og/eller din til egen organisation. I arbejdsprocessen har du plads til at følge dine egne interesser, til at vælge et emne og fordybe dig i det — og gøre det med sparring fra mastervejlederen.

DIT UDBYTTE

Du får udviklet dine kompetencer til på et fagligt højt niveau at:

  • Udarbejde en problemformulering
  • Indsamle relevante data og gennemføre en analyse  
  • Afrapportere resultaterne af projektarbejdet
  • Udvikle bedre lederskab

Undervisningen i forbindelse med masterprojektet er tænkt som en inspiration til masterprocessen. Vi arbejder med elementer, som er fælles for arbejdet med at skrive et masterprojekt, som problemformulering, dataindsamling, analyse, skrivning og litteratursøgning. Undervisningen hjælper med at skabe en ramme omkring skriveprocessen, som faciliterer både planlægning af og arbejdet med masterprojektet. På den måde skabes en proces, der er inspirerende, og som både hjælper med at udvikle en god afhandling og et bedre lederskab.

TEMAWORKSHOPS

1.    Problemformuleringsworkshop
2.    Metodeworkshop
3.    Analyseworkshop
4.    Skriveworkshop

LÆRINGSFORM

Undervisningen består af fire workshops med vekslen mellem traditionel forelæsning, gruppearbejde, plenumdrøftelser og egen forberedelse som også lægger op til masterprojektet. Derudover får du tildelt en mastervejleder i 20 timer (30 timer for grupper).

 

HOLD LA: Onsdag d. 9. juni kl. 9.00-14.30
HOLD LB: Torsdag d. 10. juni kl. 9.00-14.30

Problemformuleringsworkshop
HOLD LA + LB: Onsdag d. 16. juni kl. 12.00 Upload foreløbig projektbeskrivelse og vejlederønsker på Canvas
HOLD LA: Tirsdag d. 24. august kl. 9.00-16.30
HOLD LB: Onsdag d. 25. august kl. 9.00-16.30
Metodeworkshop
HOLD LA: Fredag d. 17. september kl. 9.00-12.00
HOLD LB: Fredag d. 17. september kl. 13.00-16.00
Analyseworkshop

HOLD LA + LB: Tirsdag d. 5. oktober kl. 9.00-11.30

Skriveworkshop

Tirsdag d. 14. december kl. 12.00

Aflevering af masterprojekt

Mandag d. 10. januar - Fredag d. 14. januar

Mundtlig eksamen

Lørdag d. 22 januar kl. 10.00 - 12.00

Dimission

Disse workshops er for dem, der er parate til at skrive masterprojekt i efteråret 2021, dvs. dem der har opnået 48 ECTS fordelt på de øvrige moduler.

TYPE Masterprojekt
FAGKOORDINATOR Sof Thrane, Professor, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, Copenhagen Business School og Christian Frankel, lektor, Institut for Organisation, Copenhagen Business School
STED Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
ECTS-POINT 12 ECTS
PRIS 24.000 + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 06/04/2021