Mastermodulet

MPG uddannelsen afsluttes med mastermodulet. Mastermodulets sigte er at udvikle deltagernes kompetencer til at beskrive, bearbejde, analysere og afrapportere komplekse problemstillinger på højt fagligt niveau.

FORMÅL

MPG uddannelsen afsluttes med mastermodulet. Mastermodulets sigte er at udvikle deltagernes kompetencer til at beskrive, bearbejde, analysere og afrapportere komplekse problemstillinger på højt fagligt niveau.
Formålet med masterprojektet er, at deltageren, på grundlag af egen udviklingsplan og de tidligere gennemførte uddannelsesmoduler, demonstrerer kompetencer i at:

  • Udarbejde en problemformulering
  • Indsamle relevante data og gennemføre en analyse  
  • Afrapportere resultaterne af projektarbejdet

Masterprojektet skal demonstrere, at den studerende kan reflektere over problemstillingens relation til egen rolle som leder og/eller til egen organisation.

Efter problemformuleringsworkshoppen skal deltageren uploade en foreløbig projektbeskrivelse samt vejlederønsker på Canvas. Skriveprocessen understøttes af et intensivt forløb, der udgør en ramme for deltagernes løbende tekstproduktion. Masterprojektet skrives individuelt eller i grupper af to personer (max 50 sider ved individuel besvarelse, max 80 sider ved gruppebesvarelse). Der udarbejdes et fremmedsproget resumé på 2 sider. Masterprojektet afleveres som en elektronisk version i pdf-format.

Det nærmere indhold i forløbet vil fremgå af undervisningsplanen.

EKSAMEN OG KRITERIER FOR MÅLOPFYLDELSE

Masterforløbet afsluttes med en individuel mundtlig prøve med ekstern censur. Hvis man skriver projekt sammen to personer, har man mulighed for at gå til gruppeeksamen. Den mundtlige prøve varer 40 minutter inkl. votering, og 60 min. inkl. votering hvis det er en gruppeeksamen. Prøven består i, at deltageren først fremlægger projektets hovedresultater og derefter starter en mundtlig dialog mellem deltager, vejleder og censor.

Kriterier for målopfyldelse:

  1. Deltagerne kan opstille en problemformulering, der omfatter konkret analyse af en selvvalgt ledelsesmæssig kontekst.
  2. Deltagerne demonstrerer overblik over kontekst, relevante teorier, relevante metodikker og analysestrategier til behandling af projektets problemformulering.
  3. Deltagerne demonstrerer kompetence i at analysere, beskrive, diskutere og evaluere den valgte organisatoriske kontekst for projektet.
  4. Deltagerne dokumenterer og analyserer egen ledelsesmæssig udvikling i relation til den konkrete udformning af masterprojektet.

TIDSPLAN FOR MASTERMODULET

HOLD LB OPRETTES KUN VED TILMELDINGER NOK TIL TO HOLD.

HOLD LA: Torsdag d. 28. maj 9.00-14.30
HOLD LB: Fredag d. 29. maj 9.00-14.30

Problemformuleringsworkshop
HOLD LA + LB: Onsdag d. 3. juni Upload af foreløbig projektbeskrivelse og vejlederønsker på Canvas, senest kl. 12.00
HOLD LA: Mandag d. 24. august 9.00-16.30
HOLD LB: Tirsdag d. 25. august 9.00-16.30
Metodeworkshop
HOLD LA: Mandag d. 7. september 9.00-12.00
HOLD LB: Mandag d. 7. september 13.00-16.00
Analyseworkshop
HOLD LA + LB: Fredag d. 25. september kl. 9.00-11.30 Skriveworkshop

Onsdag d. 16. december 2020
Aflevering af masterprojekt senest kl. 12.00

Mandag d. 4. - fredag d. 8. januar 2021   
Mundtlig eksamen
Lørdag d. 16. januar 2021 Dimission kl. 10.00-12.00

Disse workshops er for dem, der er parate til at skrive masterprojekt i efteråret 2020, dvs. dem der har opnået 48 ECTS fordelt på de øvrige moduler.

 

MODULTYPE Afsluttende mastermodul
FAGKOORDINATOR Sof Thrane, Professor, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, Copenhagen Business School og Christian Frankel, lektor, Institut for Organisation, Copenhagen Business School
STED Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN

Aflevering

Mundtlig eksamen

ECTS-POINT 12 ECTS
PRIS 24.000 + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 12/05/2020