Ledelsesretorik

Bliv bedre til at formidle svære beslutninger og styrk din kommunikation med medarbejdere, lederkollegaer, brugere og samarbejdspartnere.

DIT UDBYTTE

  • Indblik i din egen måde at tale og kommunikere på
  • Inspiration fra andre lederes retoriske kompetencer
  • Nye vinkler på din håndtering af fremtidige talesituationer
  • Redskaber til at reflektere over og forandre din retoriske praksis
  • Bedre kompetencer til at lytte til og sparre om andres mundtlige kommunikation

At tale som leder i en organisation er en særlig disciplin. Modsat eksempelvis politiske eller juridiske taler handler den ledelsesmæssige tale nemlig ikke blot om at sælge et bestemt budskab, men også om at formidle svære beslutninger. Ledelsesretorik stiller krav til indhold, komposition, sprog og fremførelse. Det er en disciplin, som alle kan lære at mestre, hvilket et vores ambition med dette fag.

Ledelse udøves i høj grad gennem mundtlig kommunikation, og derfor vil øget viden og refleksion inden for dette felt føre til stærkere ledelse. På Ledelsesretorik arbejder vi med din mundtlige kommunikation og ruster dig til et dybdegående og kontinuerligt selvstændigt arbejde med denne vigtige komponent i din ledelsespraksis.

TEMAER

  • Ledelsesretorikkens væsen - kommunikation skaber organisationen
  • Talens niveauer
  • Samspil mellem ordvalg, stemmebrug og kropssprog
  • Effektiv og konstruktiv feedback i forskellige formater

Læringsform

Hver undervisningsgang indeholder forelæsninger og øvelser. Du bliver præsenteret for relevant teori inden for feltet ledelsesretorik. Gennem cases analyserer vi andre lederes retorik og du vil undervejs arbejde med en tale, der gives feedback på ud fra de forskellige teoretiske niveauer. Læringen sker i spændingsfeltet mellem teori og praksis og vi arbejder løbende med skriftlige refleksioner over egen praksis med feedback fra de andre deltagere og underviserne.

FAGTYPE Valgfrit modul
TEMAGRUPPE Ledelse
FAGKOORDINATOR Emil Husted, Adjunkt, Department of Organization, Copenhagen Business School
TIDSPUNKT

Hold LA: 11/11, kl. 9.00-13
24/11, 1/12, 8/12, 15/12 kl. 9.00-16.00

 

Hold LB*: 12/11, kl. 9.00-13.00
25/11, 2/12, 9/12, 16/12  kl. 9.00-16.00
*Hold LB oprettes kun ved tilmeldinger nok til to hold. 

STED Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN

Synopsis 3-5 sider. Mundtlig eksamen (30 min. inkl. censur).
Aflevering d. 5. januar 2022
Mundtlig eksamen: 17., 18. og 19. januar 2022

ECTS-POINT 6 ECTS/32 konfrontationstimer
PRIS 20.000 kr. + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 26/03/2021