Ledelse af reform og forandring

Den offentlige sektor er blevet reformeret markant gennem de senere år. Reform og forandring er et vilkår for offentlig ledelse i dag, og behovet for forandringsledelse har aldrig været større.

DIT UDBYTTE

  • Viden om den nyeste internationale forskning om aktuelle reformer og forandringer
  • Grundlæggende forståelse af centrale ledelses- og forandringsteorier, der kan anvendes i praksis
  • Indsigt i hvordan forandringsprocesser kan gennemføres på nye refleksive måder og hvordan modstand med forandring håndteres

’Ledelse af reform og forandring’ giver dig en grundlæggende forståelse af reform og forandring som vilkår for offentlig ledelse i dag og skaber indsigt i de udfordringer, du som offentlig leder har i konkrete forandringsprocesser.

Vi tager udgangspunkt i væsentlige reformer og bruger relevante teoretiske begreber og modeller til at forstå forandringerne. Du får indblik i, hvordan forandring, som et organisatorisk fænomen, er blevet behandlet i klassisk og nyere litteratur og du bliver øvet i at anvende teori og metode til at anlægge en analytisk tilgang til organisatorisk forandring. Du lærer at kunne identificere organisatoriske forandringsproblemstillinger i egen ledelsespraksis for derigennem at kunne reflektere over forandringen.

TEMAER

  • Reformer, herunder reformteori og styringsparadigmer
  • Offentlig værdiskabelse
  • Forandringsprocesser i organisationer og forandringsteori
  • Ledelsesvilkår og hvordan ledere selv kan agere i et komplekst reform- og forandringsunivers

LÆRINGSFORM

Undervisningen veksler mellem traditionel forelæsning, gæsteoplæg/levende cases, diskussioner, øvelser og undervisercases. Du vil arbejde med dine egne erfaringer og udfordringer, som skal formes som en case i eksamensopgaven.

TYPE Kernefag
TEMAGRUPPE Forandring
FAGKOORDINATOR Carsten Greve, professor, Institut for Organisation, Copenhagen Business School
TIDSPUNKT 10/11, 16/11, 23/11, 30/11
Alle dage kl. 9-17.
STED CBS, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN Projektrapport på 10-15 sider. Mundtlig eksamen (30 min. Inkl. votering)
Aflevering d. 20. december kl. 12.00
Mundtlig eksamen: d. 5-7. januar
ECTS-POINT 5 ECTS/32 konfrontationstimer
PRIS 17.000 kr. + udgifter til materialer.


 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 26/03/2021