Ledelse af reform og forandring

Den offentlige sektor er blevet reformeret markant gennem de senere år, f.eks. via folkeskolereform, strukturreform, politireform og digitaliseringsreform. Formålet med modulet er at give deltagerne en grundlæggende forståelse af reform og forandring som vilkår for offentlig ledelse i dag og skabe indsigt i de udfordringer, som offentlige ledere har i konkrete forandringsprocesser.

 

FORMÅL OG INDHOLD

Den offentlige sektor er blevet reformeret markant gennem de senere år, f.eks. via folkeskolereform, strukturreform, politireform og digitaliseringsreform. Formålet med modulet er at give deltagerne en grundlæggende forståelse af reform og forandring som vilkår for offentlig ledelse i dag og skabe indsigt i de udfordringer, som offentlige ledere har i konkrete forandringsprocesser. Modulet vil tage udgangspunkt i de væsentligste reformer samt anvende relevante teoretiske begreber og modeller til at forstå forandringerne med. Modulet vil give deltageren et indblik i, hvordan forandring som et organisatorisk fænomen er blevet behandlet i klassisk og nyere litteratur. Derudover vil deltagerne blive øvet i at anvende teori og metode til at anlægge en analytisk tilgang til organisatorisk forandring. Formålet er, at deltagerne skal kunne identificere organisatoriske forandringsproblemstillinger i egen ledelsespraksis for derigennem at kunne reflektere over forandringen. Deltagerne skal også kende til metoderne og værktøjernes begrænsninger i forhold til at forudsige, planlægge og gennemføre de ønskede forandringer. Dermed opøves deltagernes kompetence i at reflektere over betingelserne for forandringsledelse.

CENTRALE TEMAER

  • Reformer, herunder reformteori og styringsparadigmer
  • Offentlig værdiskabelse
  • Forandringsprocesser i organisationer og forandringsteori
  • Ledelsesvilkår og hvordan ledere selv kan agere i et komplekst reform- og forandringsunivers

DIT UDBYTTE

  • Viden om den nyeste internationale forskning om aktuelle reformer og forandringer i den offentlige sektor.
  • Grundlæggende forståelse af centrale ledelses- og forandringsteorier, der kan anvendes i praksis.
  • Indsigt i hvordan forandringsprocesser kan gennemføres på nye refleksive måder og hvordan modstand overfor forandring håndteres.
     
MODULTYPE Obligatorisk ledelsesfagligt modul
TEMAGRUPPE Forandring
FAGKOORDINATOR Carsten Greve, professor, Institut for Organisation, Copenhagen Business School
TIDSPUNKT Den 5/2, 26/2, 4/3, 11/3. Alle dage kl. 9-17
STED CBS, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN Projektrapport på 10-15 sider. Mundtlig eksamen (30 min. Inkl. votering)
Aflevering d. 31/3-20
Mundtlig eksamen: d. 15/4, 16/4, 17/4
ECTS-POINT 5 ECTS/32 konfrontationstimer
PRIS 17.000 kr. + udgifter til materialer.


 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 27/09/2019