Ledelse som offentlig værdiskabelse

Hvordan kan der skabes offentlig værdi i egne organisationer?

FORMÅL OG INDHOLD

Formålet er at skærpe de offentlige lederes opmærksomhed på, hvordan der kan skabes offentlig værdi i egne organisationer. Modulet er bygget op omkring Mark Moores strategiske trekant. Det centrale argument er, at ledere skal udvikle en strategi baseret på en forståelse af, hvilken værdi organisationen skaber i forhold til samfundet, men også i forhold til hvad samfundet værdsætter. Opgaven er derfor, at lederen skal udfordre, afdække og forhandle forståelsen af organisationens opgaveløsning. Det er ikke givet, at man skal fortsætte som man plejer. Lederen skal derudover analysere og udvikle organisationens kompetencer og mulighed for at kunne skabe denne værdi. Og endelig er det et centralt element, at lederen skærper blikket for, hvordan organisationens opbakning og legitimitet kan sikres i forhold til omgivelserne og det politiske niveau.

CENTRALE TEMAER

  • Offentlig værdi
  • Operationel kapabilitet
  • Omverdens opbakning og legitimitet

DIT UDBYTTE

  • Kendskab til litteraturen omkring offentlig værdiskabelse.
  • Kompetencer til at analysere barrierer og muligheder i forhold til at skabe øget offentlig værdi i egen organisation.
  • Indsigt i egne ledelsesmæssige vilkår og muligheder for at skabe offentlig værdi.
  • Refleksion over hvordan man kan navigere i den kompleksitet, der er knyttet til at arbejde med værdi og værdiskabelse.

 

MODULTYPE Valgfrit modul
TEMAGRUPPE Forandring
FAGKOORDINATOR Lene Holm Pedersen, Professor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
TIDSPUNKT 22/10, 7/11, 22/11, 5/12
Alle dage 9.00-17.00
STED Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN Synopsis 3-5 sider. Mundtlig eksamen (30 min. inkl. censur).
Aflevering d. 3. januar 2020
Mundtlig eksamen: 23/1, 24/1, 27/1 2020
ECTS-POINT 6 ECTS/32 konfrontationstimer
PRIS 20.000 kr. + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 28/03/2019