Ledelse som offentlig værdiskabelse

Lær hvordan du skaber offentlig værdi i din egen organisation og få skærpet blikket for, hvordan du sikre organisationens opbakning og legitimitet i forhold til omgivelserne og det politiske niveau.

DIT UDBYTTE

  • Indsigt i egne ledelsesmæssige vilkår og muligheder for at skabe offentlig værdi
  • Kompetencer til at analysere barrierer og muligheder ift. at skabe øget offentlig værdi i din organisation
  • Kompetencer til at navigere i den kompleksitet, der er knyttet til at arbejde med værdi og værdiskabelse

Værdiskabelse er ikke længere noget, der kun foregår inden for den enkeltes organisation. I dag forventes det at den moderne leder kan skabe værdi for offentligeheden, da et af kriterierne for succes er samfundets accept.  Det forventes ikke kun, at den moderne leder kan skabe værdi for organisationen; man skal også kunne skabe værdi for offentligheden, da det vil være svært at opnå succes uden samfundets accept.

Vi tager udgangspunkt i Mark Moores strategiske trekant, og danner os derfraet grundlag for en effektiv tilgang til offentlig værdiskabelse. Fokus er på, at ledere skal udvikle en strategi baseret på, hvilken værdi organisationen skaber for samfundet, men også hvad samfundet rent faktisk værdsætter.

I dette fag lærer du at udfordre, afdække og forhandle forståelsen af din organisations opgaveløsning; at analysere og udvikle organisationens kompetencer og muligheder for at skabe offentlig værdi; og at skærpe blikket for, hvordan organisationens opbakning og legitimitet kan sikres.

TEMAER

  • Offentlig værdi
  • Operationel kapabilitet
  • Omverdens opbakning og legitimitet

LÆRINGSFORM

Undervisningen vil være en blanding af klassiske forelæsninger, gæsteoplæg, diskussioner, øvelser, og cases.

FAGTYPE Valgfag
TEMAGRUPPE Forandring
FAGKOORDINATOR Lene Holm Pedersen, Professor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
TIDSPUNKT 11/11, 1/12, 8/12, 15/12
Alle dage 9.00-17.00
STED Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN

Skriftlig synopsis på 3-5 sider med disposition for dit eksamensemne. Mundtlig eksamen med underviser og intern censor (30 min. inkl. votering).


Aflevering d. 5. januar 2022
Mundtlig eksamen: 17., 18., 19. januar 2022

ECTS-POINT 6 ECTS/32 konfrontationstimer
PRIS 20.000 kr. + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 26/03/2021