Leadership: Teori og praksis i offentlige organisationer

Styrk dine lederskabsevner ved at udfordre dine forestillinger om, hvad godt lederskab er og udvid samtidig din forståelse af dine egne ledelsesudfordringer.

DIT UDBYTTE

  • Dybere forståelse af dine praktiske ledelsesudfordringer
  • Nye handlemuligheder i forhold til dine ledelsesudfordringer
  • Evnen til at orientere dig i aktuel og international lederskabsteori
  • Kritisk vurdering af nye måder, metoder og koncepter inden for lederskab

I en evigt foranderlig verden, hvor definitionen på godt lederskab er under konstant udvikling, forventes det i stigende grad, at ledere løbende kan tage flere og flere nye udfordringer op. Men hvis lederskabet ikke udvikles i takt med udfordringernes kompleksitet, hvad skal man så stille op?

Nye udfordringer kræver nye perspektiver. At kunne forholde sig kritisk til ens ledelsesmæssige metoder, forestillinger og principper er essentielt for moderne godt lederskab. Ved at sammenligne forskellige forståelser af lederskab med ens egne, åbnes øjnene både op for nye forbedringer, men også hvad man skal holde fast i.

På dette fag beskriver og reflekterer vi over en bred vifte af internationale, forskningsbaserede perspektiver på begrebet lederskab og danner os et sammenligningsgrundlag for dine egne ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer. I den praksis-orienterede del af faget integrerer vi leadership teori, Adaptive Leadership tænkning, samt forpligtende eksperimenter i egen praksis, gennemført mellem hver undervisningsdag. Derved får du opbygget et repertoire af værktøjer, inspireret af forskellige definitioner på godt lederskab.  Leadership i praksis forstås som et refleksivt fænomen, hvor dine egne aktive og kritiske refleksioner over dig selv og situationen er et centralt aspekt af det mulige ledelsesmæssige handlerum.

TEMAER

  • Identitet og indflydelse
  • Følgeskab og delt lederskab
  • Kompleksitet og lederskab
  • Lederskab og skabelsen af problemer
  • Refleksion i gruppe over udfordringer og eksperimenter i egen praksis

LÆRINGSFORM

Undervisningen vil være baseret på en vekslen mellem oplæg, plenumdiskussioner og gruppeøvelser. Derudover vil der være forberedelseopgaver mellem undervisningsdagerne.

TYPE Kernefag
TEMAGRUPPE Ledelse
FAGKOORDINATOR Magnus Larsson, lektor, Institut for Organisation, Copenhagen Business School
TIDSPUNKT

6/9, 28/9, 1/11, 15/11, 10/12

STED CBS, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN Projektrapport på 10-15 sider. Mundtlig eksamen (30 min. Inkl. votering)
Aflevering d. 20. december kl. 12.00
Mundtlig eksamen: d. 4-6. januar
ECTS-POINT 5 ECTS/32 konfrontationstimer
PRIS 17.000 kr. + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 26/03/2021